EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Zvýšení efektivity a zlepšení komunikace

Informace a znalosti jsou pro organizaci klíčovými zdroji. S patřičnými IT nástroji můžete výrazně zlepšit výměnu znalostí v rámci firmy, šetřit čas zaměstnancům a zvyšovat jejich pocit sounáležitosti s firmou.

Interní komunikace v rámci organizace byla po léta založena a e-mailu, elektronických nástěnkách a sdílení po síti. Dnes se standardem stávají i řešení jako moderní intranetové portály, instant messaging, videokonference a elektronická správa dokumentů. Víme, že výběr IT nástrojů není snadný úkol, a proto se zaměřujeme nejen na poskytování řešení, ale i na poradenství v průběhu celého procesu přechodu na nové způsoby práce.

Jak vám můžeme pomoci?

Implementací, školením a konzultacemi o Microsoft 365

Už mnoho let se zabýváme implementací služeb Microsoft 365 (dříve Office 365), migrací dat, úpravami, školením, poradenstvím a podporou organizací v přechodu na nové komunikační nástroje a nástroje pro spolupráci od společnosti Microsoft.

Intranet APN

Běžné implementace intranetu obvykle trvají měsíce, vyžadují spoustu práce ze strany zaměstnanců a jsou velmi drahé. Současně však je zřejmé, že téměř 90 % požadavků firem je podobných. Tak proč nepoužít moderní, snadno ovladatelný intranetový portál, který je připraven k okamžitému použití?

Automatizace procesu

Automatizaci procesů provádíme s pomocí nástroje používaného stovkami zákazníků – Webcon BPS. Podporujeme organizace v každé fázi projektu – od analýzy přes konfigurace, testování, implementaci a údržbu až po další vývoj. Díky našim zkušenostem procesy nejen digitalizujeme, ale pomáháme je také optimalizovat.