MIGRACE

Přesuňte si zdroje dat z vaší serverovny do cloudu Microsoft Azure

Kdy uvažovat o migraci dat do cloudu?

Tato služba je určena organizacím, pro něž platí některé z následujících tvrzení:

  • infrastruktura uložená v serverovně už nemá podporu výrobce a je třeba ji vyměnit nebo výrazně modernizovat

  • licence používané na serverech jsou mimo rozsah podpory výrobce a jejich nákup představuje investici

  • pro služby používané v serverovně se typická dynamická poptávka po výpočetních zdrojích, což v praxi znamená udržování velkých rezerv zdrojů v serverovně

  • služby používané v serverovně musí být poskytovány globálně s požadovanými výkonnostními parametry

  • v organizaci je třeba provozovat krátkodobé služby, jejichž poskytování vyžaduje značné investice

Tato služba je poskytována podle doporučení Cloud Adoption Framework. Proces migrace ukazuje graf nalevo.

Výhody:

  • vyřešení problémů s výkonem, rozšiřitelností a dostupností služeb v místní serverovně

  • vyhnutí se nadměrným investicím

  • IT tým se může soustředit na obchodní služby namísto údržby systémové infrastruktury

  • migrace založená na osvědčených postupech výrobce

  • spolupráce se společností APN Promise je zárukou úspěšné realizace projektu

Jak pracujeme?

Před zahájením migrace prostředků je třeba provést posouzení infrastruktury a definovat tak rozsah migračního projektu. V dalším kroku se připraví potřebná projektová dokumentace a poté se projekt migrace zdrojů realizuje podle přijatého modelu.

Projekt může být financován v rámci programu Azure Migration, jehož aktivním partnerem je v Polsku společnost APN Promise. Členové týmu APN mají požadované kompetence a zkušenosti s podobnými projekty. Jejich potvrzením je pokročilá specializace „Migrace Windows Serveru a SQL Serveru na Microsoft Azure“, kterou jim Microsoft udělil v roce 2020.