Případová studie

Směrem k lepšímu cloudu - Implementace našeho partnera, společnosti Antdata, pro závod Upfield

Továrny budoucnosti už nejsou jen záběry ze sci-fi filmů. Důkazem je zde popsaný projekt. Dnešní technologie IoT ve výrobě umožňuje rozsáhlou automatizaci procesů, a to i ve výrobních závodech rozdělených do více budov.

Problémy zákazníka

Závod Upfield už využívá možností „inteligentních“ výrobních procesů. Tato globální výrobní společnost bojovala s problémy typickými pro tento typ vertikální struktury, které snižovaly její zisky a narušovaly efektivitu jejích výrobních procesů.

Společnost neměla k dispozici kompletní viditelnost výrobních operací v reálném čase. Závody provozované na pěti kontinentech potřebovaly zlepšení informačních toků ve společnosti. Hlavní dopad to mělo na efektivitu výrobních linek (OEE) ve všech továrnách. Bylo také potřeba centralizovat data a analyzovat je do hloubky. Koneckonců práce s těmito daty a jejich analýza je denním chlebem každého výrobního oddělení společnosti. Měření, kontroly a hodnocení kvality bez analýzy v reálném čase je nejen nespolehlivé, ale hlavně to má dopad na práci a výsledky celého koncernu a na jeho zisky.

Řešení všech těchto problémů přinesla implementace systému Microsoft IoT, kterou provedla společnost Antdata.

Proč zrovna IoT?

Technologie internetu věcí, Microsoft IoT, to je automatizace, synchronizace a implementace procesů jako je DevOps za účelem:

Realizace projektu

Pomocí architektury datových toků bylo provedeno vylepšení výrobních procesů a správy dat vyměňovaných mezi jednotlivými závody.

Krok 1

Bylo provedeno propojení a integrace různých zdrojů dat

Krok 2

Data byla načtena do cloudu na platformě Azure.

Krok 3

Byl vytvořen cílový systém na základě kombinace a integrace několika různých služeb

Reference klienta

Tohle je nejflexibilnější nástroj, s jakým jsme se dosud setkali. Je to modelový příklad realizace myšlenky industry 4.0 - digitalizace procesů a vykazování v reálném čase.
Jonathan Almeida
Process Engineer, Upfield

Názor partnera

Projekt se ukázal jako průlomový na mnoha úrovních. Od významného dopadu na podnik přes naši možnost zaujmout a získat talent až po zdroj obrovského uspokojení.
Maciej Karpiński
Board Member, Antdata

Cílem společnosti APN Promise je prezentovat řešení realizované naším partnerem, společností Antdata, pro závod Upfield, širší veřejnosti, a to i veřejnosti mimo výrobní sektor, a ukázat výhody takové implementace.

Výhody implementace cloudových služeb Azure (IoT) provedené společností Antdata

Technologie Azure cloud, které byly použity

Antdata

Mezinárodní IT společnost s pobočkami ve Velké Británii a v Polsku. Společnost dodává svá řešení jak místním subjektům, tak mezinárodním korporacím – příslušníkům seznamu FTSE 100. Díky tomu získala společnost jedinečnou perspektivu a zvýšila svou konkurenceschopnost. Antdata je zárukou nejvyšší kvality služeb při nákupu licence Microsoft (Power BI, Power Apps, Azure, Office 365).

Upfield

Největší světový výrobce rostlinných potravin. Jako globální výrobce potravin na rostlinné bázi nabízíme spotřebitelům na celém světě víc než 100 známých značek. Společnost Upfield prodává své produkty ve více než 95 zemích světa a provozuje 17 výrobních závodů v různých částech světa.

Promise Group

Jeden z největších partnerů společnosti Microsoft. Kromě licenčních služeb se společnost specializuje na čtyři další oblasti: cloudové služby, datová analytika, kybernetická bezpečnost a moderní pracovní prostředí. Specializujeme se na technologii Azure pro nezávislé prodejce softwaru (ISVs).