SPRÁVA ZABEZPEČENÍ

Dbejte na zabezpečení vaší firmy

Technologický rozvoj, nárůst online prodeje a přenos dat do cloudu činí z ochrany citlivých údajů společnosti jeden z klíčových prvků odpovědného podnikání. Stále důležitější je minimalizace rizika kybernetických útoků a jejich potenciálního dopadu na provoz organizace. Součástí strategie organizace by měla být aktuální znalost možností prevence hrozeb a implementace scénářů pro případný útok. Správou zabezpečení vaší společnosti pomocí správných nástrojů posílíte ochranu svých důvěrných dat.

Poznejte nejlepší řešení ochrany vašeho podniku!

Azure Sentinel

Azure Sentinel je centrální konzola, která poskytuje bezpečnostním týmům přehled o možných hrozbách, aby mohly proaktivně reagovat. Azure Sentinel je integrován s matricí útoků Mitre ATT&CK, což výrazně usnadňuje a urychluje analýzu hrozeb. Azure Sentinel umožňuje připojení zdrojů dat, jako jsou Microsoft 365 Defender, Office 365, Azure Active Directory, Amazon Web Services a další.

Azure Sentinel umožňuje centrálně shromažďovat data z celé infrastruktury v cloudu, což zajišťuje vysokou dostupnost a škálovatelnost prostředí, detekci hrozeb a reakci na ně pomocí umělé inteligence a strojového učení a automatické reakce na události narušení bezpečnosti.

Microsoft 365 Defender

Rodina řešení Defender představuje komplexní centralizované místo pro správu zabezpečení celého IT prostředí. S nástrojem Microsoft Defender můžete implementovat osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti a zavést přístup Zero Trust Security (Zabezpečení s nulovou důvěrou).

Nabídka je určena všem společnostem a institucím, které chtějí zlepšit svou kybernetickou bezpečnost, a zejména týmům odpovědným za technické aspekty bezpečnosti organizace.

Zvyšuje povědomí organizace o hrozbách a poskytuje jí nástroje pro zvýšení úrovně zabezpečení a využití umělé inteligence a vyspělých technik ochrany. Poskytuje také nástroje pro automatické provádění akcí, aby bylo možné rychleji a efektivněji reagovat v případě hrozby.