MICROSOFT AZURE

Moderní datový sklad v cloudu Microsoft Azure

Proč zavést v organizaci platformu pro vykazování?

Zvýšení tržeb
Snížení nákladů
Komplexnost

Moderní datový sklad poskytuje uživatelům okamžitý přístup k analýzám všech dat z různých databází a systémů. Analýzy lze rozšířit o Big Data i o tvorbu modelů strojového učení. Důležitým prvkem je snadná operacionalizace těchto analýz.

Jednotné prostředí výrazně snižuje časovou náročnost analytických projektů. Umožňuje komplexní vývoj různých analytických řešení.

Všechny zúčastněné strany mohou kdykoli získat okamžitý přehled o provozu společnosti s využitím nejnovějších dostupných dat z nasazených systémů.

Dalším důležitým aspektem je zabezpečení dat. Data chrání nepřekonatelná opatření pro zabezpečení. Nabízíme nejpokročilejší funkce zabezpečení a ochrany osobních údajů, jako jsou bezpečnostní opatření na úrovni sloupců a řádků a dynamické maskování dat.

Pro koho je moderní analytické prostředí určeno?

Moderní analytické prostředí v cloudu je určeno různým cílovým skupinám.

Poznejte podrobnosti a výhody tohoto řešení

Rozumíme našim klientům a víme, jak obtížné je přejít na moderní analýzu dat. Výzvy, kterým čelíme, souvisejí se složitostí prostředí, velkým množstvím dat (Big Data), rozmanitostí dat, proměnlivostí dat v čase, náklady na prostředí a také s nedostatečnými znalostmi a dostupností lidí v týmu. Právě proto navrhujeme iterativní přístup. Pracujeme agilně a přizpůsobujeme naše služby potřebám vašeho podniku. Projekt implementace realizujeme podle metodiky Microsoft Analytics on Azure. Důležité je pro nás prokázat přínosy implementace od samého počátku realizace projektu.

Spolupráci zahajujeme pilotním projektem. Připravujeme tým klienta na implementaci moderní analytické platformy – datového skladu – v cloudu Microsoft Azure. Nejdůležitějším cílem projektu je vybudovat kompetence týmu, aby dokázal porozumět modernímu analytickému prostředí v cloudu Azure a dále je rozvíjet. Klíčovými body projektu jsou analytické workshopy, jejichž cílem je shromáždit požadavky na infrastrukturu, data a architekturu. Dalším krokem je vytvoření koncepce práce s daty prostřednictvím určení rolí, procesů, pravidel a definování životního cyklu prostředí. Poté vytvoříme profily kompetencí a navrhneme cesty budoucího rozvoje. Projekt je zakončen workshopem, na kterém jsou demonstrovány funkce technologií použitých v architektuře. Na workshopu představíme celý proces: sběr dat, transformaci dat, datový model,vytěžování dat, sestavy, prediktivní analýzy, kokpity, sdílení všech analýz a týmovou práci.

Při rozhovorech s klienty se nejčastěji setkáváme s problémy, které se týkají celé organizace, procesů sběru, ukládání a vykazování dat:

   • Organizace pracují v datových silech, která jsou umístěna v různých systémech, takže je obtížné o nich podávat zprávy. Je použito několik různých analytických řešení, některé činnosti se opakují, ale žádoucí je jedno konzistentní řešení.
   • Náklady na ukládání historických dat jsou příliš vysoké. Nechceme se však vzdát sběru dat, protože by mohla být v budoucnu užitečná pro hloubkové historické analýzy. Sestavy jsou statické, chybí interaktivita, mohly by být přístupné online a v mobilních aplikacích.
   • Máme mnoho různých sestav, které prezentují různá data, panuje v nich chaos, lidé ztrácejí důvěru v prezentovaná data a my máme problém vytvořit komplexní a aktuální mapu analytického prostředí.
   • Nejsme schopni data klasifikovat, rozdělit je podle stupně důvěrnosti a významu pro organizaci, přiřadit obchodní odpovědnost, dohledat původ dat.
   • Sestavy vytvářejí technicky zaměření lidé, zaměstnanci podniku je nemohou vytvářet sami.
   • Máme problém s kombinací relačních dat s nestrukturovanými daty pro pokročilou analýzu.
   • Naše analytické prostředí nemá dostatečný výpočetní výkon a sestavy běží pomalu. Přesto nechceme prostředí rozšiřovat a platit za další licence.
   • Řízení celého analytického prostředí je pro nás náročné a vyžaduje různé kompetence.
   • Máme mnoho integračních systémů od různých dodavatelů, je třeba je udržovat, budovat kompetence týmu, což generuje náklady. Zásady udělování práv nejsou zcela jasné, nejsme si jisti, zda je vše dobře zajištěno.

Klíčové charakteristiky služby:

 1. Jednotná analytická platforma – integrace dat, vytěžování dat, skladování dat, analýza big data, strojové učení v jediném jednotném prostředí.

 2. Analytické prostředí jako služba – abyste mohli těžit z výkonného a zabezpečeného prostředí, nepotřebujete místní servery. Velké objemy dat můžete zpracovat vybudováním tzv. datového jezera, přičemž pro každou pracovní zátěž zvolíte cenově nejvýhodnější možnosti.

 3. Ukládání a studování rozmanitých dat – můžete vytvořit datový sklad relevantní pro váš podnik a kombinaci relačních a nerelačních dat. Snadné je provádění dotazů na soubory uložené v úložišti pomocí stejné služby, která se používá k vytváření řešení datových skladů.

 4. Integrace hybridních dat bez kódu – procesy ETL a ELT jsou prováděny ve vizuálním prostředí bez použití kódu. Můžete použít více než 95 nativních konektorů k různým systémům.

 5. Prostředí pro výpočetní vědce – hloubková integrace s Apache Spark a SQL. Zlepšení spolupráce mezi vědci pracujícími s pokročilými analytickými řešeními. Snadno použitelné dotazy T-SQL v datovém skladu a Sparku.

 6. Cloudové hybridní transakční/analytické zpracování – z transakčních dat uložených v provozních databázích, jako je Azure Cosmos DB, můžete snadno získávat podrobné informace v reálném čase.
 7. Volba preferovaného programovacího jazyka – k dispozici jsou různé programovací jazyky, například T-SQL, Python, Scala, Spark SQL a .Net.

 8. Využívání umělé inteligence a obchodní analytiky – můžete budovat komplexní analytická řešení prostřednictvím úzké integrace s Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services a Power BI.

 9. Komplexní řízení, monitorování a zabezpečení – funkce automatizace práce umožňuje zjednodušit monotónní úkoly spojené s každodenní administrativní prací související s monitorováním a zabezpečením dat.

Zavedením moderní cloudové analytiky ve vaší organizaci jste se rozhodli zlepšit výkonnost podniku a efektivitu procesů a vybudovat organizační kulturu založenou na datech. Snižujete si náklady na skladování a sdílení různých dat. Uživatelé budou pracovat s větším uspokojením a získají nové možnosti prezentace dat v podobě atraktivních sestav a manažerských panelů.

Získáte konkurenční výhodu rychlejším přístupem ke spolehlivým datům, zkrácením doby uvedení na trh, zlepšením služeb zákazníkům a zvýšením příjmů. Nové příležitosti plynoucí z kombinace relačních a nestrukturovaných dat poskytují příležitost ke spuštění nových služeb nebo vytvoření nových produktů.

Tyto typy projektů obvykle začínají produkcí minimálního produktu, aby se rychle ukázal přínos implementace. Náklady mohou činit čistých 20 000-30 000 EUR podle rozsahu. Z našich zkušeností vyplývá, že velkou podporou při spouštění takových projektů jsou investiční fondy dodavatele, které umožňují mimo jiné spustit předplatné cloudu a financovat služby implementačního partnera. Jako partner s nejvyššími kompetencemi podporujeme naše zákazníky při získávání těchto investičních prostředků.