KONTROLY ZABEZPEČENÍ

Kontroly zabezpečení a bezpečnosti IT infrastruktury ve vaší organizaci

Rozvíjející se digitalizace a přenos dat do cloudu činí z ochrany citlivých údajů společnosti jeden z klíčových prvků odpovědného podnikání. Minimalizace rizika kybernetických útoků a aktuální znalosti o možnostech prevence by měly být součástí strategie organizace.

Pomocí specializovaných nástrojů a dlouholetých zkušeností našich specialistů jsme schopni zajišťovat průběžnou kontrolu úrovně zabezpečení vaší společnosti.

Poznejte nejlepší nástroje kontroly zabezpečení

Log Analytics

Centralizované, ale bezpečné a vysoce přístupné úložiště dat s rozhraním pro pokročilou analýzu a vizualizaci.

Log Analytics je služba, která poskytuje řadu funkcí pro shromažďování a ukládání dat z různých míst infrastruktury a služeb v rámci organizace. Můžete zadávat dotazy pro získávání informací, tyto informace třídit je a analyzovat pomocí pokročilých analytických dotazů s vizualizací výsledků. Tato služba je k dispozici na portálu Azure.

Použití tohoto nástroje otevírá cestu k řadě dalších služeb, které vám umožní získat komplexní přehled o shromážděných datech. Pomocí dalších služeb můžete odesílat e-maily s oznámeními o stavu prostředí, zjištěných hrozbách nebo absenci aktivity serverů a služeb.

Je možné ji integrovat se službami jako jsou Azure Monitor, Azure Sentinel a Defender for Cloud.

Microsoft Secure Score

Secure Score je vyspělý nástroj analýzy zabezpečení ve firmě.

Umožňuje určovat úroveň zabezpečení daných služeb. Hodnocení se vyjadřuje v procentech, tedy např. 100% = maximální úroveň zabezpečení. Indikátory a pokyny používané v této službě umožňují organizacím sledovat trendy zabezpečení a zajistit, aby služby splňovaly požadavky osvědčených postupů společnosti Microsoft.

Služba Secure Score průběžně monitoruje organizaci a podává zprávy o stavu zabezpečení služeb a infrastruktury. služba je rozdělena na kategorie jako Zařízení, Identita, Aplikace, Síť a jiné. Aktuálně nástroj Secure Score zahrnuje produkty jako:

  • Microsoft 365 (s Exchange Online),
  • Azure Active Directory, Microsoft Defender for Endpoint,
  • Microsoft Defender for Identity,
  • Defender for Cloud Apps,
  • Microsoft Teams.

Společnost Microsoft oznámila, že brzy do seznamu přibudou další produkty. Secure Score jako služba je k dispozici pro Microsoft 365 a Microsoft Defender for Cloud.

Výhody zavedení

Integrace s Power BI, která vám dává nekonečné možnosti reportování a vizualizace stavu zabezpečení.

Integrace s poskytovateli veřejných cloudů AWS a GCP umožňuje sledovat stav zabezpečení dalších služeb v režimu Multi-Cloud.

Srovnání stavu zabezpečení vaší organizace se stavem zabezpečení jiných společností.

Vyhodnocení každé analýzy s určením priorit a pokynů, kterými oblastmi se zabývat nejdříve.