Naše poslání a hodnoty

"Spolupracujeme na osvojování technických kompetencí a inspirujeme osoby a podniky k plnému využití jejich potenciálu."

SPOLÁHÁME NA KOMUNIKACI
Bereme v úvahu názory a pohledy druhých. Hovoříme otevřeně a nasloucháme aktivně.
JSME ODPOVĚDNÍ
Při rozhodování vždycky zvažujeme možné následky. Držíme slovo. Učíme se z chyb.
JSME ODDANÍ
Systematicky dosahujeme svých cílů. Zvyšujeme si kompetence. Přijímáme nové výzvy a iniciativy.
DŮVĚŘUJEME SI NAVZÁJEM
Ke každému implicitně přistupujeme s důvěrou; neposuzujeme lidi na základě povrchních pohledů.
NAVZÁJEM SE RESPEKTUJEME
Pečujeme o zdravé vztahy. Komunikujeme bez ohledu na rozdíly. Reagujeme na všechny rušivé situace. Naší přidanou hodnotou je být jiní.