Nasza misja i wartości

"Działamy razem, aby doskonalić kompetencje w świecie technologii oraz inspirować ludzi i organizacje, by rozwinęły swój potencjał."

DBAMY O KOMUNIKACJĘ

Bierzemy pod uwagę zdanie i perspektywę innych. Mówimy otwarcie i aktywnie słuchamy. 

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI

Podejmując decyzje, bierzemy pod uwagę potencjalne konsekwencje. Zawsze dotrzymujemy słowa. Uczymy się na błędach. 

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI

Skutecznie realizujemy nasze cele. Doskonalimy swoje kompetencje. Podejmujemy nowe wyzwania i przedsięwzięcia.

UFAMY SOBIE NAWZAJEM

Dajemy każdemu kredyt zaufania, nie oceniamy na podstawie powierzchownych opinii.

SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM

Dbamy o zdrowe relacje. Rozmawiamy bez względu na dzielące nas różnice. Reagujemy na niepokojące sytuacje. Czerpiemy z tego, że jesteśmy różni.