Zarządzanie bezpieczeństwem

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy

Rozwój technologii, wzrost sprzedaży internetowej i przenoszenie danych do chmury sprawiają, że ochrona wrażliwych danych firmy jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Minimalizacja ryzyka cyberataków i ich potencjalnego wpływu na działalność firmy staje się coraz ważniejsza. Aktualna wiedza na temat możliwości zapobiegania zagrożeniom i wdrażania scenariuszy postępowania w przypadku potencjalnego ataku powinna być częścią strategii organizacji. Zarządzając bezpieczeństwem swojej firmy za pomocą odpowiednich narzędzi, wzmacniasz ochronę poufnych danych.

Discover the best solutions to protect your business!

Azure Sentinel

Azure Sentinel to konsola centralna, która zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa wgląd w możliwe zagrożenia, dzięki czemu mogą proaktywnie reagować. Usługa Azure Sentinel jest zintegrowana z matrycą ataków Mitre ATT&CK, dzięki czemu analiza zagrożeń jest znacznie łatwiejsza i szybsza. Azure Sentinel umożliwia podłączenie źródeł danych takich jak Microsoft 365 Defender, Office 365, Entra ID, Amazon Web Services i nie tylko.

Azure Sentinel umożliwia centralne gromadzenie danych z całej infrastruktury w chmurze, co zapewnia wysoką dostępność i skalowalność środowiska, wykrywanie zagrożeń i reagowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz automatyczną reakcję na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa.

Microsoft 365 Defender

Rodzina rozwiązań Defender to kompleksowe, scentralizowane miejsce do zarządzania bezpieczeństwem całego środowiska IT. Dzięki Microsoft Defender możesz wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i narzucić podejście Zero Trust Security.

Oferta skierowana jest do wszystkich firm i instytucji chcących poprawić swoje cyberbezpieczeństwo, a w szczególności do zespołów odpowiedzialnych za techniczne aspekty bezpieczeństwa organizacji.

Podnosi świadomość organizacji w zakresie zagrożeń, daje jej narzędzia do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, a także wykorzystania sztucznej inteligencji i zaawansowanych technik ochrony. Dostarcza także narzędzi do automatycznego wykonywania działań, aby móc szybciej i skuteczniej reagować na zagrożenia.