Raportowanie dla przedsiębiorstwa

Nowoczesna platforma raportowania

APN Enterprise Reporting to rozwiązanie, które pozwala na tworzenie i dystrybuowanie raportów dotyczących różnorodnych wskaźników biznesowych do użytkowników końcowych, niezależnie od źródła danych czy lokalizacji odbiorcy.

Dlaczego warto wdrożyć platformę raportowania w swojej organizacji?

Wzrost przychodów
Redukcja kosztów
Złożoność

Nowoczesna platforma raportowania Dlaczego warto wdrożyć platformę raportowania w swojej organizacji? Wzrost przychodów Redukcja kosztów Złożoność

W większości organizacji strategia operacyjna i taktyka są wspierane przez cztery główne filary: klientów, pracowników, produkty i procesy. Aby napędzać zmiany i innowacje, tworzyć nowe produkty i usługi, organizacje muszą przyjąć strategię, która efektywnie łączy te obszary. Zapewni to klientom odpowiednie doświadczenia, pracownicy będą dostarczać najlepszą wydajność, a operacje zapewnią efektywność i produktywność dla całej firmy. To pojęcie ostatecznie umożliwia transformację, pozwala rozwijać biznes i procesy, daje przewagę konkurencyjną i przekształca twoją organizację w lidera w swojej branży. Oznacza to także dużą ilość różnorodnych danych. Analizę tych danych wspiera rozwiązanie APN Enterprise Reporting.

Używając nowoczesnego Microsoft Power BI, APN Enterprise Reporting ułatwia zbieranie danych, tworzenie raportów, udostępnianie ich końcowym użytkownikom i monitorowanie kluczowych wskaźników. Użytkownicy mogą zrozumieć dane dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym, odkrywając potrzebne im wglądy do prowadzenia swojego biznesu.

Poprzez ulepszenie procesu raportowania, użytkownicy platformy zyskują wymierne korzyści, takie jak:

 • wzrost dochodów,
 • redukcja kosztów i ryzyka,
 • optymalizacja łańcucha dostaw,
 • skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów i usług na rynek,
 • lepsze zarządzanie należnościami.

Platforma raportowa to uniwersalne narzędzie dla każdej organizacji. Wspiera różne linie biznesowe i różnych użytkowników. Główne jej zastosowanie to analiza i raportowanie danych historycznych. Pomaga użytkownikom odpowiedzieć na pytanie „Co się wydarzyło?”. Platforma może również pomóc wizualizować wyniki zaawansowanych prac analitycznych, prezentując odpowiedzi na pytania „Dlaczego do tego doszło?” oraz „Co jeszcze może się wydarzyć?”. Dzięki możliwości wbudowania analiz, automatyzacji i łączenia z różnymi aplikacjami, Power BI optymalizuje podejmowanie decyzji i odpowiada na pytania „Co powinniśmy zrobić?”. Platforma może również wspierać tworzenie planów, budżetów i prognoz, dając użytkownikom odpowiedzi na pytanie „Jaki jest nasz plan i czy jest realizowany?”.

 • Menadżerska analiza kluczowych wskaźników wydajności.
 • Analiza sprzedaży i marż.
 • Analiza przepływów pieniężnych i należności.
 • Analiza efektywności klienta.
 • Analiza kampanii marketingowych.
 • Analiza inwestycji.
 • Analiza bezpieczeństwa pracy.
 • Analiza zgodności oprogramowania.
 • Analiza odchyleń produkcyjnych.
 • Analiza jakości produkcji.
 • Analiza zdolności produkcyjnych.
 • Analiza reklamacji.
 • Analiza zgodności regulacyjnej.
 • Analiza rotacji i nieobecności pracowników.
 • Analiza poziomów zatrudnienia.

Wykorzystujemy technologię platformy raportowej Microsoft Power BI. W zależności od potrzeb projektu wdrażamy różne jej komponenty, np. Power BI Mobile do wyświetlania raportów na urządzeniach mobilnych oraz Power BI Gateway do łączenia się z lokalnymi źródłami.

Tego typu projekty zazwyczaj zaczynają się od produkcji minimalnego produktu, aby szybko pokazać korzyści z wdrożenia. Koszt może wynosić 20 000–30 000 euro netto, w zależności od zakresu. Nasze doświadczenie wskazuje, że fundusze inwestycyjne dostawcy są dużym wsparciem przy uruchamianiu takich projektów, które pozwalają między innymi na uruchomienie subskrypcji chmurowych i finansowanie usług partnera wdrożeniowego. Jako partner o najwyższych kompetencjach wspieramy naszych klientów w uzyskiwaniu takich funduszy inwestycyjnych.