EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

Zwiększ efektywność i popraw komunikację

Informacja i wiedza są kluczowymi zasobami każdej organizacji. Dzięki odpowiednim narzędziom IT możesz znacząco poprawić wymianę wiedzy w firmie, oszczędzić czas pracowników i zwiększyć ich identyfikację z firmą.

Przez lata komunikacja wewnętrzna w organizacjach opierała się na e-mailu, elektronicznych tablicach ogłoszeń i współdzielonych zasobach sieciowych. Dziś standardem stają się również rozwiązania takie jak nowoczesne portale intranetowe, komunikatory błyskawiczne, wideokonferencje oraz elektroniczny obieg dokumentów. Jesteśmy świadomi, że wybór narzędzi IT to niełatwe wyzwanie, dlatego w naszej pracy skupiamy się nie tylko na dostarczaniu rozwiązań, ale również na doradztwie i wsparciu organizacji w całym procesie przejścia na nowe sposoby pracy.

Jak możemy Ci pomóc?

Wdrożenia, szkolenia i doradztwo Microsoft 365

Od wielu lat realizujemy usługi Microsoft 365 (wcześniej Office 365), migrujemy dane, dostosowujemy, szkolimy, doradzamy i wspieramy organizacje w przejściu na nowe narzędzia komunikacji i współpracy Microsoft.

APN Intranet

Tradycyjne wdrożenia intranetu zazwyczaj trwają wiele miesięcy, wymagają dużego zaangażowania pracowników i są bardzo kosztowne. Jednocześnie około 90% wymagań firm jest podobnych. Więc dlaczego nie użyć nowoczesnego, gotowego i łatwego w zarządzaniu portalu intranetowego?

Automatyzacja procesów

Automatyzujemy procesy na bazie narzędzia używanego przez setki klientów – Webcon BPS. Wspieramy organizacje na każdym etapie projektu – od analizy, poprzez konfigurację, testowanie, wdrożenie, aż po utrzymanie i dalszy rozwój. Dzięki naszemu doświadczeniu nie tylko cyfryzujemy procesy, ale także pomagamy je optymalizować.