Case Study

Medicus sp. z o.o.
– od ponad 20 lat na polskim rynku implantów słuchowych

Medicus to jedna z najnowocześniejszych firm medycznych w Polsce, działająca na rynku od ponad 30 lat. W skład portfolio firmy wchodzą marki: Medicus Clinic Specjalistyczne Centrum Medyczne, Medicus Expert Aparatura Medyczna, Medicus Care Pomagamy słyszeć. Zespół Medicus to wysokiej klasy specjaliści z kilkudziesięciu dziedzin medycyny.

Obecnie jednym z systemów wykorzystywanych przez Medicus jest systemem Microsoft CRM w wersji Online. System ten został zbudowany na podstawie wcześniej używanego CRM 2011 On-premise. Migracja systemu zakończyła się w styczniu 2022 roku.

W systemie CRM zaimplementowane zostały następujące moduły:

Sprzedaż

Obsługa pacjenta i Serwis

Główne zadania realizowane w CRM

Przygotowywanie ofert

Przygotowywanie zamówień

Zarządzanie bazą Pacjentów

Zarządzanie bazą produktów

Zarządzanie bazą sprzętu

Obsługa reklamacji
i napraw gwarancyjnych

Zakres i proces wdrożenia

Cały proces wdrożenia został przeprowadzony kompleksowo przez firmę One Dynamics.

Proces wdrożenia rozpoczął się od cyklu spotkań analitycznych, których celem była weryfikacja obszarów wykorzystywanych we wcześniejszym systemie oraz poszukiwanie elementów, które można zoptymalizować pod kątem pracy użytkowników. Produktem fazy analizy był przygotowany dokument analizy przedwdrożeniowej, który został przedstawiony wraz z kosztorysem Klientowi. Po tej fazie nastąpił etap wdrożenia trwający około 9 miesięcy. W trakcie tego funkcjonalności były realizowane iteracyjnie zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Zrealizowane funkcjonalności były prezentowane Klientowi a następnie przekazywane do testów. Po zrealizowaniu wszystkich funkcjonalności i pozytywnym przejściu testów akceptacyjnych po stronie Klienta rozpoczęła się faza wdrożenia. Wdrożenie miało miejsce na początku 2022 roku.

Dedykowane dla Klienta funkcjonalności w systemie

  • Import cenników produktów – mechanizm osadzony w systemie CRM pozwalający na importowanie cenników produktów na podstawie pliku Excel. Do budowy mechanizmu wykorzystano technologie Web (UI) oraz mechanizmy Azure (Web Applications), a także Hang Fire. Mechanizm ten pozwala w łatwy i szybki sposób wgrać cenniki produktów od różnych producentów do systemu.

  • Konfigurator ofert / zamówień – dedykowana kontrolka do zarządzania ofertami / zamówieniami. Za jej pomocą można zbudować ofertę / zamówienie, które będzie dalej procesowane w systemie.

Integracja z innymi systemami

System CRM zintegrowany jest ze sklepem internetowym Klienta z wykorzystaniem mechanizmów platformy Azure.

Co dała nowa wersja systemu w porównaniu z wcześniej używaną​


Możliwość pracy z systemem poprzez aplikację mobilną


Lepsze narzędzia analityczne do budowania raportów i zestawień (wykorzystanie funkcjonalności szablonów Excel oraz Word do budowania własnych zestawień)


Łatwiejsza integracja systemów dzięki wykorzystaniu platformy Azure


Możliwość geolokalizacji Kontrahentów poprzez integrację z Google Maps


Aktualizacje systemu przez Microsoft, dzięki którym cyklicznie wydawane są nowe funkcjonalności w systemie


Zbudowanie procesu Analizy serwisowej Pacjenta z wykorzystaniem mechanizmu Power Automate


Większa niż we wcześniejszym systemie możliwość dostosowania systemu pod potrzeby użytkownika


Nowa aplikacja App For Outlook pozwalająca na pracę z systemem z poziomu Outlook (śledzenie wiadomości email, zarządzanie terminami)