Przeglądy bezpieczeństwa

Przeglądy bezpieczeństwa i bezpieczeństwa infrastruktury IT w Twojej organizacji

Postępująca cyfryzacja i przenoszenie danych do chmury sprawiają, że ochrona wrażliwych danych firmy jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Minimalizowanie ryzyka cyberataków i posiadanie aktualnej wiedzy o możliwościach zapobiegania powinny być uwzględnione w strategii organizacji.

Korzystając z dedykowanych narzędzi i wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów, jesteśmy w stanie zapewnić stałą kontrolę poziomu bezpieczeństwa Twojej firmy.

Odkryj najlepsze narzędzia do przeglądów bezpieczeństwa

Log Analytics

Scentralizowany, a jednocześnie bezpieczny i łatwo dostępny obiekt do przechowywania danych z interfejsem do zaawansowanej analizy i wizualizacji.

Log Analytics to usługa udostępniająca szereg funkcji gromadzenia i przechowywania danych z wielu lokalizacji infrastruktury i usług w organizacji. Możesz tworzyć zapytania w celu wyszukiwania informacji, sortowania ich i analizowania za pomocą zaawansowanych zapytań analitycznych z wizualizacją wyników. Usługa dostępna jest w Azure Portal.

Korzystanie z tego narzędzia otwiera drogę do szeregu innych usług, które pozwolą Ci uzyskać kompleksowy wgląd w zebrane dane. Za pomocą innych usług możesz wysyłać e-maile z powiadomieniami o stanie środowiska, wykrytych zagrożeniach czy braku aktywności serwerów i usług.

Istnieje możliwość integracji z usługami takimi jak Azure Monitor, Azure Sentinel i Defender for Cloud.

Microsoft Secure Score

Secure Score to zaawansowane narzędzie do analizy bezpieczeństwa w firmie.

Pozwala określić poziom bezpieczeństwa danej usługi. Wynik wyrażany jest w procentach, np.: 100% = poziom maksymalny. Wskaźniki i wytyczne stosowane w tej usłudze pozwalają organizacjom śledzić trendy w zakresie bezpieczeństwa i zapewniać, że usługi spełniają wymagania najlepszych praktyk firmy Microsoft.

Usługa Secure Score na bieżąco monitoruje organizację i raportuje stan bezpieczeństwa usług i infrastruktury. Usługa jest podzielona na kilka kategorii, takich jak Urządzenia, Tożsamość, Aplikacje, Sieć i wiele innych. Obecnie Secure Score obejmuje takie produkty jak:

  • Microsoft 365 (z Exchange Online),
  • Entra ID, Microsoft Defender for Endpoint
  • Microsoft Defender for Identity
  • Defender dla aplikacji w chmurze
  • Microsoft Teams

Microsoft zapowiedział, że wkrótce do tej listy dodane zostaną kolejne produkty. Bezpieczny wynik jako usługa jest dostępny dla Microsoft 365 i Microsoft Defender dla chmury.

Korzyści z wdrożenia

Integracja z Power BI, która daje nieograniczone możliwości raportowania i wizualizacji stanu bezpieczeństwa.

Integracja z dostawcami chmur publicznych AWS i GCP umożliwia śledzenie stanu bezpieczeństwa innych usług w trybie Multi-Cloud.

Porównanie stanu bezpieczeństwa Twojej organizacji ze stanem bezpieczeństwa innych firm.

Ocena każdej analizy z ustaleniem priorytetów i wskazówkami, którymi obszarami należy się zająć w pierwszej kolejności.