ANALITYKA DANYCH

Zaawansowana analiza danych

Zaawansowana analiza danych

Naszym celem jest dostosowanie zaawansowanej analityki do specyfiki danej organizacji. Pokazujemy możliwość stworzenia odpowiedniego środowiska pracy dla zaawansowanej analityki w organizacji, powszechnie określanego mianem Data Science Sandbox. Środowisko to jest wyposażone w zestaw narzędzi wspierających zaawansowane analizy, w tym przygotowanie danych, modeli, raportów i industrializację modeli.

Oceniamy możliwość wykorzystania nauki o danych w organizacji.

 • Znajdujemy przypadki użycia i wybieramy najbardziej obiecujący dla klienta.

 • Oceniamy źródła danych i ich jakość, a także procesy integracji.

 • Oceniamy kompetencje i identyfikujemy luki. Przekazujemy wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzia do uczenia maszynowego:
  • zapoznanie z środowiskiem Azure Machine Learning,
  • zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania danych do analizy,
  • wykorzystanie dostępnych modeli ekonometrycznych/uczenia maszynowego w konkretnym obszarze biznesowym,
  • ocena jakości opracowanych modeli,
  • testowanie i wdrażanie modeli,
  • industrializacja modeli.

 • Przekazujemy wiedzę dotyczącą procesów integracji i automatyzacji:
  • zapoznanie z środowiskiem pracy Azure Data Factory,
  • przepływy danych i ich wyzwalacze,
  • automatyzacja.

 • Uruchamiamy i konfigurujemy środowisko Sandbox Data Science:
  • ruchamiamy magazyn danych i procesy integracji danych (Azure Data Lake, Azure Data Factory),
  • uruchamiamy usługę uczenia maszynowego (Azure Machine Learning).

 • Przygotowujemy wybrany zaawansowany model analizy (model uczenia maszynowego).

 • Wizualizujemy wyniki w raporcie Power BI.

 • Prezentujemy sposoby industrializacji modelu, który obiecuje najwyższy zwrot z inwestycji.

 • Prezentujemy wyniki wdrożenia nauki o danych w formie warsztatów z rekomendacjami dotyczącymi przyszłego rozwoju.
 • Transfer wiedzy związany z Sandbox Data Science.

 • Skonfigurowane środowisko Sandbox Data Science.

 • Przykładowy model uczenia maszynowego. Wizualizacja w postaci raportu Power BI.

 • Ostateczny raport oceniający wdrożenie nauki o danych w organizacji:
   • przypadek biznesowy,
   • cykl nauki o danych,
   • wizja rozwoju,
   • koszty środowiska,
   • brakujące kompetencje zespołu,
   • plan wdrażania nauki o danych w organizacji.

Dlaczego Azure?

Microsoft Azure to nowoczesne środowisko chmurowe, które oferuje nieograniczoną skalowalność, mocne wydajności, dużą pojemność przechowywania i bezpieczeństwo. Dzięki Azure możesz zoptymalizować koszty swojego środowiska IT, zapewniając jednocześnie szybki dostęp do różnorodnych usług.

Dlaczego teraz?

Większość organizacji działa w konkurencyjnym środowisku, które może szybko się zmieniać. Dokładne prognozy i szybkie decyzje są często kluczowe dla rozwoju biznesu. Wspieranie transformacji cyfrowej za pomocą rozwiązań związanych z zaawansowaną analityką może przynieść wymierne korzyści biznesowe w krótkim czasie.