ANALIZA DANYCH

Migracja bazy danych do chmury Microsoft Azure

Naszą usługę migracji bazy danych do chmury Microsoft Azure kierujemy do tych, którzy są zainteresowani utworzeniem nowoczesnego i bezpiecznego środowiska w modelu chmury obliczeniowej, jako infrastruktura, usługa czy platforma jako usługa.

Co nas wyróżnia?

Jako Partner Microsoft z najwyższymi kompetencjami i zaawansowanymi specjalizacjami, możemy pozyskać fundusze inwestycyjne Microsoft na finansowanie innowacyjnych projektów chmurowych. Członkowie zespołu APN posiadają wymagane kompetencje i doświadczenie w podobnych projektach. Ich potwierdzeniem jest zaawansowana specjalizacja „Migracja Windows Server i SQL Server do Microsoft Azure”, przyznana przez Microsoft.

Co wykonujemy podczas implementacji?

Przeprowadzamy migrację bazy danych do chmury Microsoft Azure zgodnie z podejściem Cloud Adoption Framework, przeglądem Azure Well Architected i najlepszymi praktykami. Usługa jest dostarczana przez dedykowany zespół z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Podczas migracji nasi eksperci mogą opcjonalnie wykonać tuning bazy danych, aby jeszcze bardziej usprawnić rozwiązanie.

W ramach projektu przeprowadzamy następujące prace
 • przekazanie podstawowej wiedzy o chmurze AZURE (6-godzinny warsztat)
 • przygotowanie koncepcji ról i odpowiedzialności w procesie administracji bazą danych w chmurze przygotowanie i prezentacja propozycji ścieżek szkoleniowych dla każdej roli
 • dobór metody licencjonowania i optymalizacja kosztów
 • przekazanie dobrych praktyk
 • Analiza stanu środowiska
 • Analiza opcji migracji poszczególnych usług (IAAS kontra PAAS)
 • Przygotowanie środowiska Przygotowanie skryptów migracyjnych i procedury wycofania
 • Definiowanie parametrów tuningu bazy danych, przygotowanie skryptów tuningu (opcjonalnie)
 • Przygotowanie dokumentu analizy
 • Przygotowanie i uruchomienie konfiguracji sieci Azure
 • Przygotowanie i uruchomienie wymaganych usług na platformie Azure
 • Przygotowanie dokumentacji instalacyjnej i konfiguracyjnej
 • Wykonanie skryptów migracyjnych i testowa migracja
 • Wykonanie skryptów tuningu (opcjonalnie)
 • Testy wydajności (opcjonalnie)
 • Testy procedury wycofania
 • Przygotowanie dokumentacji testowej migracji
 • Realizacja procedury migracyjnej
 • Testowanie rozwiązania w nowym środowisku
 • Przełączenie bazy produkcyjnej
 • Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
 • Roadmapa rozwoju
 • Wsparcie pomigracyjne – 8 godzin dziennie przez 30 dni po migracji produkcyjnej
 • 16 godzin przekazu wiedzy o nowym środowisku chmurowym dla administratorów i użytkowników

5 znaków, że potrzebujesz tej usługi w swojej organizacji