Tworzenie aplikacji niskokodowych​

Projektowanie i wdrażanie aplikacji low-code, łatwych w skalowaniu

Dla użytkownika narzędzia priorytetem jest jego niezawodność i niskie koszty utrzymania. Z punktu widzenia dostawcy rozwiązania najważniejsze jest, aby po wytworzeniu rozwiązanie mogło być łatwo replikowane i nie wymagało kosztownych poprawek.

Doskonałym rozwiązaniem dla klientów i dostawców usług jest użycie aplikacji opracowanych w ramach Power Platform. Jest to platforma low-code, która charakteryzuje się tworzeniem rozwiązań zorientowanych na procesy z minimalnym użyciem kodu. Dlatego nie jest wymagana wiedza programistyczna – rozwiązanie jest łatwe w skalowaniu i może ewoluować wraz ze zmianami procesów w organizacji.

Rozwiązania low-code mogą być opracowywane wspólnie z działem biznesowym, w formie warsztatów. Podczas gdy proces jest omawiany lub cyfryzowany, tworzone jest rozwiązanie. Dzięki temu podejściu użytkownicy dyskutują zmiany w czasie rzeczywistym i wpływają na ostateczny produkt.

Korzyści z wdrożenia

Znaczne przyspieszenie realizacji projektu

Wysoka elastyczność, możliwość wprowadzenia wielu zmian

Łatwa integracja z aplikacjami stron trzecich

Niższe koszty wdrożenia i utrzymania

Łatwe, graficzne modelowanie procesów

Zwiększenie produktywności poprzez zmniejszenie wykorzystania zasobów IT