VÝVOJ APLIKACÍ S MINIMÁLNÍM VYUŽÍVÁNÍM KÓDU

Návrh a zavedení snadno rozšiřitelné aplikace s minimálním využíváním kódu

Pro uživatele nástroje je prioritou spolehlivost a nízké náklady na údržbu. Z pohledu dodavatele řešení je nejdůležitější, že vytvořené řešení lze snadno replikovat a není nutné provádět žádné nákladné korekce.

 

Vynikajícím řešením pro zákazníky a poskytovatele služeb je použití aplikací vyvinutých v rámci platformy Power Platform . Je to low-code platforma, která se vyznačuje tvorbou řešení orientovaných na proces s minimálním využitím kódu. Proto není potřeba znalost programování – řešení lze snadno rozšiřovat a může se rozvíjet společně se změnami v procesech organizace.

 

Řešení s minimálním využitím kódu lze vyvíjet společně s obchodním oddělením firmy ve formě workshopu. Řešení vzniká v průběhu diskuse o procesu a jeho digitalizace. S tímto přístupem mohou uživatelé probírat změny v reálném čase a ovlivňovat podobu finálního produktu.

Výhody zavedení

Významní urychlení realizace projektů

Vysoká flexibilita, možnost zavedení velkého počtu změn

Snadná integrace s externími aplikacemi

Nízké náklady na implementaci a správu

Snadné grafické modelování procesů

Zvýšení produktivity díky sníženému používání IT zdrojů