PARTNERSTVÍ

Vyberte si model spolupráce, jaký vám bude vyhovovat

CSP

Cloud Solution
Provider

SPLA

Services Provider
License Agreement

Program CSP poskytuje specifickou podporu pro vaše klienty.

Jako partner:

Posilujete pozici svých zákazníků a rozvíjíte jejich konkurenceschopnost

Nákupní platforma All4Cloud

optimalizujete a automatizujete obchodní a prodejní procesy

Non-stop technická podpora

využijte pomoci správců se zkušenostmi s produkty a cloudovými řešeními Microsoft

Poradenství a konzultace

využívejte naplno dostupných cloudových řešení a služeb

Workshops o cloudových a hybridních službách

plné znalosti, jak implementovat řešení a spravovat je

Specializace v oblasti prodávaných produktů a licencí

konference, webináře, zpravodaje, e-knihy

Jeden program CSP, mnoho možností

Typy licencí

CSP vám také umožňuje mimořádnou zkušenost bezproblémového nákupu služeb a produktů Microsoft. Je to také nejkratší cesta k objednání a zahájení využívání – služby a produkty jsou aktivní na účtu koncového zákazníka hned po vyplnění objednávky.

V rámci modelu CSP můžete využít tyto řady produktů a služeb Microsoft:

Services Provider License Agreement (SPLA)

Po uzavření tříleté smlouvy SPLA získáte široký výběr softwaru Microsoft s jednoduchým licenčním systémem založeným na měsíčních platbách. Smlouva aktivuje poskytování služeb jako je hosting a outsourcing softwaru, bez rizika spojeného s vysokou počáteční investicí.

Náklady

Platby v rámci SPLA závisí na skutečném využití softwaru v daném měsíci. Licence zakoupené na základě SPLA dávají poskytovatelům služeb právo využívat software pro komerční účely. Zákazník může volně nakupovat služby implementované v softwaru Microsoft, aniž by musel investovat do vlastních softwarových licencí. To je možné díky získání přímého nebo nepřímého práva na užívání programů Microsoft v rámci smlouvy SPLA.

Řešení a služby Microsoft prodávají různé společnosti na základě různých licenčních modelů. Licenční smlouva SPLA se doporučuje společnostem, které:

 • poskytují hostingové služby (rovněž provozovatelům internetu)
 • poskytují aplikace přes internet (Application Service Provider) nebo v rámci hostingu
 • poskytují služby spolupráce a komunikace
 • nabízejí infrastrukturu platformy nebo streamování médií
 • prodávají softwarové licence na outsourcing IT nebo obchodních procesů
 • nabízejí konzultační služby v souvislosti se softwarem

Držitelem licence je poskytovatel služeb, nikoliv koncový zákazník, proto nese plnou odpovědnost za řádné využívání těchto licencí.

Licence SPLA jsou jen jednou ze složek úplné služby, to znamená, že náklady na licence jsou jen malou částí celkové faktury.

Služby jako Platforma jako služba (PaaS), tj. infrastrukturní platforma, zahrnují mimo jiné:

 • náklady na server,
 • náklady na software, tj. na licenci
 • náklady na „prostor“
 • náklady na implementaci
 • náklady během životnosti

Náklady na pronájem licence v rámci smlouvy SPLA nemusí být přefakturovány koncovému zákazníkovi jedna ku jedné. Čím vyšší je počet koncových klientů na sdíleném fyzickém serveru, tím nižší jsou náklady na serverovou licenci pro poskytovatel služby (v případě řešení licencovaného s jednou licencí na jádro nebo na procesor).

Řešení licencovaná na uživatele, vez ohledu na zvýšení počtu zákazníků, nejsou schopny optimalizovat náklady na vlastní licenci.

 1. Co mám udělat, abych mohl začít poskytovat služby v rámci modelu SPLA?

Musíte se registrovat do programu Microsoft Partner na úrovni Registrovaného partnera a pak nás kontaktovat buď telefonem nebo pomocí kontaktního formuláře.

Společnosti, které nemají podepsanou rámcovou smlouvu MBSA, by ji měly podepsat současně se smlouvou SPLA.

Jakmile se rozhodnete začít poskytovat služby využívající řešení Microsoft, a tedy také licence, musíte podepsat 3 dokumenty:

 • Smlouvu SPLA
 • Práva užívání pro poskytovatele služeb Service Provider Use Rights (SPUR): tento dokument popisuje licenční pravidla a licence, které jsou v rámci smlouvy SPLA k dipozici. Podpisem platné verze SPUR na celou dobu platnosti SPLA získáváte příležitost využívat produkty, které jsou ve SPUR uvedeny jako dostupné, a to podle příslušných licenčních pravidel.
 • Poznámka: využívání produktu je možní i poté, co Microsoft během platnosti smlouvy SPLA produkt stáhne, změní licenční pravidla nebo zavede nový produkt.

Každý poskytovatel služeb, který podepíše smlouvu SPLA, musí mít licenci na Windows Server typu per core. Je samozřejmě možné používat předchozí verzi serveru Windows Server, tj. z roku 2012, díky Software Assurance (SPLA), která je součástí licencí.

 

 1. MBSA (Microsoft Business and Services Agreement)

 

 1. Požadavky SPLA:
 • Je nutné dodržovat licenční pravidla popsaná ve výše uvedeném dokumentu pravidel užívání pro poskytovatele služeb Service Provider Use Rights (SPUR). Dokument SPUR je k dispozici na stránkách produktových licencí Microsoft nebo od SPLAlar, např. skupiny Promise.
 • Předložení měsíčních výkazů v hodnotě minimálně 100 € (za prvních 6 měsíců, tyto výkazy mohou mít i menší hodnotu, ale aby smlouva SPLA zůstala aktivní, musí být překročena hodnota 100 €).
 • Poskytovatel služeb je povinen vykázat i licence SPLA, které poskytne prostřednictvím svých poboček nebo externích společností jako je Distributor softwarových služeb Software Service Reseller.
 • Poskytování technické podpory ke službám poskytovaným prostřednictvím produktů Microsoft je povinností poskytovatele těchto služeb
 • Společnost Microsoft nebo její pověřený zástupce může kontrolovat záznamy i zařízení (včetně datových středisek) pro ověření, zda poskytovatel smlouvu dodržuje, a v případě potřeby provést audit na místě.

Podpořte obchodní výsledky svých klientů hned teď