CLOUDOVÉ SLUŽBY

Získejte konkurenční výhodu s cloudem

Pomůžeme vám vytvořit bezpečnou, efektivní a pohodlnou cloudovou podnikovou infrastrukturu pro vaše zákazníky. Zjišťujte hrozby rychleji. Poskytujte pomoc a podporu uživatelům.

Poznejte možnosti cloudu

Co děláme pro vás a pro vaše klienty?

Jak pracujeme?

Při migraci zdrojů se doporučuje začít posouzením stavu infrastruktury, které povede k definování rozsahu projektu migrace. V dalším kroku připravujeme návrhovou dokumentaci a pak realizujeme projekt migrace zdrojů podle přijatého modelu.

Projekt může být financován v rámci programu Azure Migration, jehož aktivním partnerem skupina Promise je. Tým Promise má potřebné kompetence a zkušenosti s projekty v této oblasti. To potvrzuje specializace Microsoft „Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure”, která nám byla přiznána v roce 2020.

Migrujte své klienty do cloudu

Zefektivněte a zmodernizuje nástroje, které vaše společnost denně používá.
Začněte plánovat migraci ještě dnes. Prvním krokem je vybrat si spolehlivého partnera. S námi se vaši klienti přestěhují do cloudu bezpečně a s důvěrou.

Jak proces migrace vypadá?

Posouzení – analýza prostředí před migrací do cloudu (nebo infrastrukturních zdrojů, jejichž migrace se plánuje)

Provedeme analýzu prostředí, abychom posoudili: její funkčnost a možnost migrace do cloudu. Analyzované zdroje budou kategorizovány a bude navržen model migrace (včetně informace, zda a jaký druh migrace je možný, a informace o obnově zdrojů ve veřejných cloudových službách). Po provedení analýzy obdržíte zprávu o posouzení stávajícího prostředí z pohledu migrace do cloudu (včetně zjištěných souvisejících slabých stránek a rizik).

 

My pak zvolíme vhodnou metodu migrace zdrojů/systémů:

 • Změna hostingu
 • Změna faktorů
 • Revize
 • Přestavba
 • Výměna

 

Plán cloudové migrace

Společně s klientem sestavíme plán migrace, který bude zahrnovat:

Posouzení zdrojů pro určení nejlepšího přístupu k jejich cloudové implementaci (IaaS, PaaS, SaaS)

 • Vhodnou organizaci
 • Plán potřebných kompetencí
 • Plán přizpůsobení cloudu (např. pomocí DevOps: IaaC)

Příprava na migraci

S využitím našich znalostí projektů a odborných předpokladů připravíme vše potřebné pro zahájení migrace.

 1. Příprava modelu realizace
 2. Koncepce výchozí zóny
 3. Příprava pokynů a dokumentace
 4. Příprava seznamu možností implementace

Migrace

 • Návrh a příprava migračních nástrojů
 • Scénáře migrace
 • Příprava sady osvědčených postupů


Modernizace

 • Změna hostingu -> Změna faktorů -> přestavba (změny pro zajištění co nejlepšího a efektivního provedení)


Inovace

 • MVP
 • Monitorování za účelem vyšší účinnosti a hospodárnosti (včetně optimalizace nákladů)
 • Průzkum ve smyslu investic do nových řešení podnikové digitalizace

Zabezpečení údajů

 • Posílené zabezpečení
 • Posouzení prostředí z hlediska zabezpečení
 • Zvýšení resilience podnikových procesů a nástrojů pro případ bezpečnostních incidentů

 

Řízení

 • Zavedení norem a výchozích předpokladů pro řízení
 • Vyspělé operace
 • Zavedení nejlepších zásad navrhování a řízení.

 

Údržba

 • Zavedení vhodných pravidel a norem využívání cloudových zdrojů
 • Monitoring
 • Shoda zdrojů s předpisy a objednávání

Začněte s cloudem ještě dnes