AUTOMATIZACE OBCHODNÍCH PROCESŮ

Integrujte, automatizujte a vylepšuje procesy ve vaší společnosti

S růstem organizací a zvyšujícím se počtem zaměstnanců roste i potřeba organizovat, katalogizovat a zjednodušovat jejich procesy. Mnoho organizací stále zpracovává procesy v papírové podobě nebo používá e-mail jako platformu.

Když však intuitivní opatření přestanou fungovat, je čas uvažovat o automatizaci. Společnost APN Promise doporučuje digitalizaci a automatizaci obchodních procesů pomocí nejnovějších technologií. Nabízí velké možnosti a umožňuje společnostem získat skutečné výhody z implementace, a to jak z hlediska provozu, tak z finančního hlediska.

Automatizace obchodních procesů je jedním z prvků digitální transformace společnosti. Klíčem k úspěchu je výběr správného partnera pro toto úsilí – společnost APN Promise (působí na trhu již 30 let a je úzce spojena s technologiemi společnosti Microsoft). Vlastníme pokročilé specializace Microsoft, což je dokladem naší odborné úrovně. Během desetiletí naší existence naši technici a vývojáři získali zkušenosti realizací řady úspěšných projektů.

Naši odborníci rádi provedou vaši organizaci digitální transformací a pomohou vám v každé její fázi.

Skupina Promise se specializuje na tři řešení v oblasti automatizace procesů

Správa pracovního procesu
Automatizace procesů ve vaší aplikaci
Správa dokumentace