DATOVÁ ANALYTIKA

Přeměna dat na zisky

Udělejte z analýzy dat základní kámen ziskovosti a rozhodovacích procesů vaší organizace. Nabízíme vám datové sklady a pokročilá řešení pro analýzu dat.

Co pro vás můžeme udělat

Podnikové výkazy

Datový sklad v cloudu

Vyspělá datová analytika

Migrace databáze

Školení a kurzy obchodní inteligence Power BI

Podnikové výkaznictví

Podnikové výkaznictví

Datový sklad v cloudu

Pokročilá analýza dat (analýzy a interaktivní přehledy a řídicí panely)

Migrace databází

Školení a kurzy obchodní inteligence (např. Power BI)

Optimalizace stávajících řešení

Optimalizace stávajících řešení

Standardizace a anonymizace dat pro účely analýzy a vytváření analytických modelů.

Vybudujte si konkurenční výhodu s pomocí moderní analytiky v cloudu.

Vyberte si nás – svého spolehlivého partnera a distributora řešení Microsoft.

Specializace na Microsoft

Azure

Analytika

Schopnost plánovat a dodávat analytická řešení Microsoft na míru s použitím řešení Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory a Azure Databricks.

Azure

Migrace infrastruktury a databází

Schopnost a znalost migrace infrastruktury a databází (včetně databází Linux VM a open-source) do Azure

Azure

Azure Virtual Desktop

Schopnost plánovat a dodávat analytická řešení Microsoft na míru s použitím řešení Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory a Azure Databricks.

Security

Ochrana před hrozbami

Ověřené technické možnosti zavádění procesů Microsoft Threat Protection, Microsoft Cloud App Security či Azure Sentinel.

Security

Řízení totožnosti a přístupu

Technické možnosti a prověřené zkušenosti se zaváděním procesů Microsoft Identity do systému Azure AD.

Microsoft Solutions Partner Designations

Čím se odlišujeme?

Služby na míru

S námi si můžete být jisti, že řešení a služby budou odpovídat specifické povaze a potřebám vašeho podniku.

Komplexní kompetence

Neomezujeme se pouze na činnosti v oblasti analýzy dat. Poskytujeme poradenství v oblasti licencí, architektury, implementace, údržby a dohledu nad infrastrukturou.

Transfer znalostí

Nedostanete jen nástroje. Jsme kompetentní poskytovat školení na všech úrovních.

Snižujeme vaše náklady

Snižujeme náklady: jako partner společnosti Microsoft nabízíme programy pro financování migrace do cloudu nebo její rozšíření o další služby financované společností Microsoft.

Analýza dat je základní kámen ziskovosti a rozhodovacích procesů vaší organizace.

Využijte našich odborných znalostí a níže uvedených technologií a vynikněte v analýze dat.

Cloud

Lokálně

4 důkazy, že potřebujete podporu datové analytiky.

Pokud ve vaší organizaci:

Proměňme data na zisk s vyspělou analytikou.

Spojte se s námi.