MODERNÍ PRÁCE

Inovujte a automatizujte své pracoviště

Na místě, hybrid nebo cloud. Zmodernizujte ho. Ať je plně funkční. Ať můžete lépe spolupracovat, komunikovat a soustředit se. Pomůžeme vám s optimalizací a upgrade.

Co pro vás můžeme udělat

Automatizace procesu

Vývoj aplikací s minimální využíváním kódu

Digitální transformace v organizaci

Efektivní komunikace a spolupráce

Modernizujte, abyste získali konkurenční výhodu díky

Implementaci M365/O365

Správě dokumentů

Poskytování a správě prostředí Apple

Poskytování a správě prostředí Apple

Automatizace procesu

Správě rezervace místností

Tvorbě uživatelských aplikací

Tvorbě aplikací PowerApps

Nejen nástroje a technologie. Nabízíme vám také na míru šité zdroje a relevantní zkušenosti v oblasti modernizace a automatizace pracovišť.

Vyberte si nás – svého spolehlivého partnera a distributora řešení Microsoft.

Microsoft specializace

Azure

Analytika

Schopnost plánovat a dodávat analytická řešení Microsoft na míru s použitím řešení Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory a Azure Databricks.

Azure

Migrace infrastruktury a databází

Schopnost a znalost migrace infrastruktury a databází (včetně databází Linux VM a open-source) do Azure

Azure

Azure Virtual Desktop

Schopnost plánovat a dodávat analytická řešení Microsoft na míru s použitím řešení Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory a Azure Databricks.

Security

Ochrana před hrozbami

Ověřené technické možnosti zavádění procesů Microsoft Threat Protection, Microsoft Cloud App Security či Azure Sentinel.

Security

Řízení totožnosti a přístupu

Technické možnosti a prověřené zkušenosti se zaváděním procesů Microsoft Identity do systému Azure AD.

Microsoft Solutions Partner Designations

Čím se odlišujeme?

Odborností

Vyznačujeme se vynikající znalostí prostředí a funkčních standardů při implementaci nástrojů v cloudu, na místě nebo v hybridním prostředí.

Zkušenostmi

Máme víc než 10 let zkušeností s implementací a správou produktů M365.

Rozšířenými oprávněními

Máme řadu prodejních oprávnění (CSP, LSP, EA atd.) a servisních oprávnění (programy Microsoft, jako je FastTrack nebo AMMP).

Osvědčenými výsledky

Naše portfolio zahrnuje více než 100 implementací ve společnostech různých velikostí a odvětví.

5 důvodů, proč vaše společnost potřebuje modernizovat své pracovní prostředí

Inovujme vaše pracoviště