MIGRACE

Čím vám může migrace pomoci?

Zjednodušením a vylepšením nástrojů, které vaše společnost denně používá.

Náhradou starší aplikační technologie umístěné na serverech v serverovnách flexibilním, rozšiřitelným a nákladově efektivním výpočetním výkonem v cloudu. Snížením nákladů na IT a urychlením inovací.

 

Existuje mnoho přesvědčivých důvodů pro rozhodnutí k procesu migrace. Začněte dobře připraveným plánem a přístupem k odborným znalostem. Klíčem k úspěchu je volba správného partnera. Zvolte APN Promise, odborníka na digitální technologie, který působí na trhu už 30 let. Máme úzké vazby na technologie Microsoft. Vlastníme pokročilé specializace Microsoft, což je dokladem naší odborné úrovně. Sledujeme a podílíme se na vývoji cloudových technologií od počátku. Během desetiletí naší existence naši technici a vývojáři získali zkušenosti realizací řady úspěšných projektů.

 

Naši odborníci povedou vaši organizaci na cestě do cloudu a pomohou vám v každé fázi, včetně plánování, implementace a správy prostředí.

Jak proces migrace vypadá?

Plánování

Posouzení migrace do cloudu

Pomůžeme vám katalogizovat zásobník aplikací vaší organizace a doporučíme, které aplikace lze v jaké fázi migrovat a které je například třeba vytvořit od začátku s využitím novějších technologií. Na konci hodnocení obdržíte komplexní zprávu o svých aplikacích vyprofilovaných pro migraci do cloudu.

Výběr správného způsobu migrace

Vybereme nejlepší způsob migrace pro každou aplikaci.

  • Změna hostingu
  • Změna faktorů
  • Revize
  • Přestavba
  • Výměna
Plánování procesu migrace

Společně se zákazníkem vytvořme přesný plán celého migračního procesu.

Implementace

Příprava na migraci

S využitím našich znalostí připravíme vše potřebné pro zahájení migrace.

Proces migrace

Provedeme vlastní proces přesunu vaší aplikace do cloudu nebo vám při tom poskytneme podporu.

Iterativní upgrade

Až poběží verze 1.0, pomůžeme vám s dalšími změnami.

Konfigurace všech služeb

Naši odborníci nakonfigurují všechna prostředí a služby tak, aby je bylo možné používat co nejlépe a aby fungovaly správně podle očekávání.

Řízení

Dohled nad prostředím

Nabízíme službu administrativní podpory pro vaši organizaci při správě vašeho cloudového prostředí.

Optimalizace prostředí

Průběžně sledujeme vaše prostředí a upozorňujeme na oblasti, kde je prostor pro optimalizaci – jak technologickou, tak finanční, což jsou měsíční poplatky, které platíte.