PODNIKOVÉ VÝKAZY

Moderní platforma výkaznictví

APN Enterprise Reporting je řešení, které umožňuje vytvářet a distribuovat koncovým uživatelům sestavy týkající se různých obchodních ukazatelů bez ohledu na zdroj dat nebo umístění příjemce.

Proč zavést v organizaci platformu pro vykazování?

Zvýšení tržeb
Snížení nákladů
Komplexnost

Ve většině organizací se provozní strategie a taktika opírají o čtyři hlavní pilíře: zákazníky, zaměstnance, produkty a procesy. Aby organizace mohly provádět změny a inovace a vytvářet nové produkty a služby, musí přijmout strategii, která tyto oblasti účinně kombinuje. To zajistí, že zákazníkům bude poskytnuta nejlepší zkušenost, zaměstnanci podají nejlepší výkon a provozní činnost zajistí efektivitu a produktivitu celé společnosti. Tento koncept v konečném důsledku umožňuje transformaci, rozvoj vašeho podnikání a procesů, dává vám konkurenční výhodu a mění vaši organizaci v lídra ve svém oboru. To také znamená velké množství dat různých druhů. Analýzu těchto dat podporuje řešení APN Enterprise Reporting.

Použití moderní výkazní platformy Microsoft Power BI, APN Enterprise Reporting vám usnadní shromažďování dat, vytváření sestav, jejich sdílení s koncovými uživateli a monitorování klíčových ukazatelů. Uživatelé mohou díky interaktivním řídicím panelům v reálném čase získat přehled o datech, která potřebují ke svému podnikání.

Zlepšením procesu vykazování získají uživatelé platformy měřitelné výhody, jako jsou např.:

 • zvýšení příjmů,
 • snížení nákladů a rizik,
 • optimalizace dodavatelského řetězce,
 • kratší doba do uvedení nových produktů a služeb na trh,
 • lepší správa pohledávek.

Platforma pro vykazování je všestranný nástroj pro každý typ organizace. Slouží pro různé obchodní linie a různé uživatele. Její hlavní funkcí je analýza a vykazování historických dat. Pomáhá uživatelům odpovídat si na otázku „Co se stalo?“ Platforma může také pomoci vizualizovat výsledky pokročilých analytických úloh tím, že dává odpovědi na otázky „Proč se to stalo?“ a „Co se ještě může stát?“. Díky schopnosti vkládat analýzy, automatizovat a propojovat s různými aplikacemi optimalizuje Power BI rozhodování a odpovídá na otázku „Co máme dělat?“. Platforma může také podporovat tvorbu plánů, rozpočtů a prognóz a dávat uživatelům odpovědi na otázku „Jaký je náš plán a plníme ho?“.

 • Manažerská analýza klíčových výkonových ukazatelů
 • Analýza prodejů a marží.
 • Analýza peněžních toků a pohledávek.
 • Analýza efektivity zákazníků.
 • Analýza marketingových kampaní.
 • Analýza investic.
 • Analýza bezpečnosti práce.
 • Analýza softwarové compliance.
 • Analýza výrobních odchylek.
 • Analýza kvality výroby.
 • Analýza výrobních kapacit.
 • Analýza reklamací.
 • Analýza dodržování předpisů.
 • Analýza fluktuace a absencí personálu.
 • Analýza personálních úrovní.

Používáme technologii výkazní platformy Microsoft Power BI. V závislosti na potřebách projektu nasazujeme různé její součásti, např. Power BI Mobile pro zobrazování sestav na mobilních zařízeních a Power BI Gateway pro připojení k místním zdrojům.

Tyto typy projektů obvykle začínají produkcí minimálního produktu, aby se rychle ukázal přínos implementace. Náklady mohou činit čistých 20 000-30 000 EUR podle rozsahu. Z našich zkušeností vyplývá, že velkou podporou při spouštění takových projektů jsou investiční fondy dodavatele, které umožňují mimo jiné spustit předplatné cloudu a financovat služby implementačního partnera. Jako partner s nejvyššími kompetencemi podporujeme naše zákazníky při získávání těchto investičních prostředků.