DATOVÁ ANALYTIKA

Převeďte data na příležitosti k přijímání lepších obchodních rozhodnutí

Vybavíme vaše zákazníky pro poučená rozhodnutí na základě dat vedoucí ke zisku. Pomůžeme transformovat informační kapitál společností na reálné výhody.

Pomozte svým klientům povýšit jejich datovou analytiku na další úroveň

 • Datové sklady a migrace dat

  Microsoft Azure SQL a Azure Synapse Analytics

 • Návrh a realizace procesů

  ETL/ELT Azure Data Factory, Azure Databricks

 • Výkazní platformy/služby a analytické nástroje

  SSAS (SQL Server Analysis Services), Power BI

 • Systémy správy informací

  Systém MIS; DSS BI (Decision Support System)

 • Komplexní řízení datového cyklu

  Microsoft Purview

Poskytneme vašim klientům

 • vyspělou analytiku
 • řídicí panely
 • optimalizace stávajících databázových řešení
 • podpora sběru a zpracování dat
 • tvorba prediktivních a analytických modelů
 • normalizace a anonymizace dat používaných pro analýzu
 • implementace řešení na bázi Otevřené umělé inteligence

Jak to u nás chodí

Poskytujeme služby migrace databází do cloudu Microsoft Azure v souladu s rámcem Cloud Adoption Framework, Azure Well Architected Review, a osvědčenými postupy v oboru.

Během celého procesu máte plnou podporu našeho vysoce kompetentního týmu s mnohaletými praktickými zkušenostmi. Naši odborníci mohou volitelně provést ladění databáze během migrace, aby vám řešení fungovalo ještě lépe.

Co během implementace získáte?

Posouzení prostředí a vybudování kompetencí
Zkušební scénáře a zkušební migraci SQL Serveru do prostředí Azure
Analýzu a přípravu migrace SQL Serveru do prostředí Azure
Migraci a spuštění produkční fáze databázového prostředí v Azure
Instalaci a konfiguraci prostředí Azure
Údržbu a vývoj prostředí Azure

Podpořte obchodní výsledky svých klientů hned teď