MIGRACJA

Przenieś zasoby danych z serwerowni do chmury Microsoft Azure

Kiedy powinieneś rozważyć migrację danych do chmury?

Ta usługa jest skierowana do organizacji, dla których prawdziwe jest jedno z poniższych stwierdzeń:

 • infrastruktura przechowywana w serwerowni jest poza okresem wsparcia producenta i wymaga wymiany lub znaczącej modernizacji

   

 • licencje używane na serwerach wykraczają poza zakres wsparcia producenta, a ich zakup wiąże się z inwestycją

   

 • usługi wykorzystywane w serwerowni mają dynamiczne charakterystyki zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe, co w praktyce oznacza utrzymanie dużych rezerw zasobów w serwerowni

   

 • usługi używane w serwerowni muszą być świadczone globalnie z wymaganymi parametrami wydajności

 • istnieje potrzeba uruchomienia krótkoterminowych usług w organizacji, których świadczenie wymaga znaczącej inwestycji

Usługa jest realizowana zgodnie z zaleceniami w Cloud Adoption Framework. Proces migracji przedstawiono na diagramie po lewej stronie.

Korzyści:

 • rozwiązanie problemów z wydajnością, skalowalnością i dostępnością usług w lokalnej serwerowni

 • unikanie nadmiernych inwestycji

 • skupienie zespołu IT na usługach biznesowych zamiast na utrzymaniu infrastruktury systemowej

 • migracja oparta na najlepszych praktykach producenta

 • współpraca z APN Promise jest gwarancją pomyślnego zakończenia projektu

Jak pracujemy?

Zanim rozpoczniesz migrację zasobów, powinieneś przeprowadzić ocenę infrastruktury, aby określić zakres projektu migracji. W następnym kroku przygotowana zostaje wymagana dokumentacja projektowa, a następnie projekt migracji zasobów jest realizowany zgodnie z przyjętym modelem.

Projekt może być finansowany w ramach Azure Migration Program, z APN Promise jako aktywnym partnerem w Polsce. Członkowie zespołu APN posiadają wymagane kompetencje i doświadczenie w podobnych projektach. Ich potwierdzeniem jest zaawansowana specjalizacja „Migracja serwerów Windows Server i SQL Server do Microsoft Azure”, przyznana przez Microsoft w 2020 roku.