Dyrektywa NIS 2 – zabezpiecz z nami swoją firmę przed cyberatakami

NIS2 (ang. Network and Information Systems Directive 2) to dyrektywa w sprawie sieci i systemów informatycznych obejmująca zbiór przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa ustanowionych przez Unię Europejską. Jej głównym założeniem jest ochrona podstawowych usług i infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Cele NIS 2 – wzmocnij poziom bezpieczeństwa firmy

NIS2 wprowadza nowe środki, które mają zapewnić, że organizacje działające w Unii Europejskiej (UE) lub współpracujące z Unią Europejską (UE) mają wysoki wspólny poziom bezpieczeństwa sieci i infrastruktury.

Dyrektywa określa cele, które muszą osiągnąć wszystkie państwa członkowskie UE; każdy kraj musi zaimplementować NIS 2, transponując przepisy dyrektywy do porządku krajowego (czyli adaptując je do własnego prawa), aby osiągnąć cele do października 2024 r. Dyrektywa jest wiążąca pod względem minimalnych wymagań dotyczących tego, co należy wdrożyć.

NIS 2 to nowa europejska dyrektywa w zakresie cyberbezpieczeństwa, która zastępuje dotychczasowe przepisy NIS i zaczyna obowiązywać od października 2024 r.

Jest to do tej pory najszerzej zakrojona ustawa legislacyjna UE, obejmująca 18 sektorów gospodarki.

Jej celem jest ustalenie wspólnych podstawowych wymagań w zakresie środków bezpieczeństwa, jakie są zobowiązani podjąć cyfrowi dostawcy usług oraz operatorzy usług kluczowych w celu zminimalizowania ryzyka cyberataków i poprawy ogólnego poziomy cyberbezpieczeństwa w UE.

Dowiedz się więcej o tym, jak zapewnić zgodność z przepisami NIS2 z naszej darmowej publikacji: “Dyrektywa NIS 2 i jej wpływ na firmy w Polsce”

Czy Twoja firma jest objęta NIS2?

Nowa dyrektywa NIS2 wprowadza surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego dla firm działających w konkretnych sektorach. Czy Twoja firma jest gotowa na te zmiany?

Dowiedz się, czy jesteś objęty nowymi regulacjami i jakie kroki musisz podjąć, aby spełnić wymogi NIS2. Zgodnie z nową dyrektywą kraje muszą dostarczyć listę niezbędnych podmiotów do 17 kwietnia 2025 r., a od tej daty dane będą aktualizowane przynajmniej raz na dwa lata.

Przeczytaj więcej, aby zabezpieczyć swoją firmę i uniknąć potencjalnych kar. Wytyczne wymieniają podmioty, które są „kluczowe” oraz „ważne” w ramach NIS2 – oto one:

Podmioty kluczowe

Podmioty ważne

Jak zapewnić zgodność
z NIS2?

Dyrektywa NIS 2 wyznacza podstawowe minimum w zakresie środków do zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni oraz obowiązków sprawozdawczych. Jednak to mniej skomplikowane, niż się wydaje.

Zgodność z NIS2 jest spójna z wymaganiami polityki Zero Trust, które są stosowane w rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft. Dlatego pomożemy Ci zapewnić solidną ochronę przed cyberatakami na całej powierzchni ataku w Twojej infrastrukturze IT.

 

Rozwiązania Microsoft Security, które zapewnią zgodność z wymogami NIS 2

Email

Phishing

Linki URL

Załączniki

Punkty końcowe

Niezarządzane urządzenia

Szyfrowanie plików

Dane skompromitowane

Tożsamości

Dane logowania

Infrastruktura

Tożsamość obciążenia

Obciążenia chmurowe

Wstrzymane usługi

Usunięte kopie zapasowe

Szyfrowanie plików

Aplikacje chmurowe

Dostęp do aplikacji

Ekstrakcja danych

Pomagamy zapewnić zgodność z NIS 2

Rozumiemy, jak istotna jest kwestia cyberbezpieczeństwa. Wiemy, jak sprostać wymaganiom zgodności z przepisami NIS2.

Narzędzia i wsparcie w zakresie zgodności z NIS2

Dajemy Ci narzędzia i wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z minimalnymi wymogami stawianymi przez NIS2, takimi jak ocena ryzyka, procedury bezpieczeństwa i plany reagowania na incydenty

Rzetelna ocena poziomu cyberbezpieczeństwa pod NIS2

Jako partner Microsoftu współpracujemy z Tobą w celu oceny poziomu cyberbezpieczeństwa Twojej firmy i ustalenia dedykowanego planu zabezpieczeń, które są zgodne z Twoimi konkretnymi potrzebami

Ochrona infrastruktury przed cyberatakami

Z nami masz pewność, że Twoje systemy i dane są chronione przez zalecane i wiodące na rynku rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa

Eliminacja ryzyka nieautoryzowanego dostępu

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem gwarantują Ci, że tylko autoryzowani pracownicy mają dostęp do Twoich systemów i danych wrażliwych

UMÓW KONSULTACJĘ