МІГРАЦІЯ

Перемістіть ресурси даних із серверної кімнати в хмару Microsoft Azure

Коли варто замислитися про міграцію даних у хмару?

Ця послуга призначена для організацій, для яких вірно одне з тверджень, наведених нижче.

 • Для інфраструктури, що зберігається в серверній кімнаті, закінчився термін підтримки виробника й вона потребує заміни або значного оновлення.


   

 • Ліцензії, які використовуються на серверах, не входять до сфери підтримки виробника, і їх придбання передбачає інвестиції.


   

 • Служби, які використовуються в серверній кімнаті, мають динамічні характеристики попиту на обчислювальні ресурси, що на практиці означає підтримку великих резервів ресурсів у серверній кімнаті.

 • Служби, що використовуються в серверній кімнаті, мають надаватися в глобальному масштабі з необхідними параметрами продуктивності.


   

 • В організації виникає потреба в запуску короткострокових служб, надання яких потребує значних інвестицій.

Служба надається відповідно до рекомендацій на платформі Cloud Adoption Framework.

Процес міграції зображено на схемі ліворуч.

Переваги:

 • вирішення проблем продуктивності, масштабування та доступності служб у локальній серверній кімнаті;

 • уникнення надмірних інвестицій;

 • зосередження ІТ-команди на корпоративних службах замість підтримки інфраструктури системи;

 • міграція на основі передового досвіду виробника;

 • співпраця з APN Promise — гарантія успішного завершення проєкту.

Як ми працюємо?

Перш ніж почати міграцію ресурсів, вам слід провести оцінку інфраструктури і в такий спосіб визначити обсяг проєкту міграції.

На наступному етапі готується необхідна проєктна документація, а потім реалізується проєкт міграції ресурсів відповідно до прийнятої моделі.

Проєкт може бути профінансований у рамках програми Azure Migration Program, активним партнером якої в Польщі є APN Promise.

Члени команди APN мають необхідні компетенції та досвід роботи в подібних проєктах.

Підтвердженням цього є поглиблена спеціалізація «Міграція Windows Server і SQL Server до Microsoft Azure», надана Microsoft у 2020 році.