Baza Wiedzy
Windows-Admin-Center-migracja-magazynu-danych

Windows Admin Center – migracja magazynu danych

Zobacz jak krok po kroku przenieść zasoby serwera plików

Windows Admin Center wprowadza nową funkcjonalność o nazwie Storage Migration Service. Funkcjonalność ta pozwala w łatwy sposób przenieść zasoby serwera plików z systemów operacyjnych w wersjach Windows Server od 2003 do 2019 na nowy serwer docelowy w wersji Windows Server od 2012 R2 do 2019.

Wykonać migrację możemy za pomocą jednego zadania. Migrowane są wszystkie dane, uprawnienia, atrybuty adresy IP i nazwy serwerów.

Środowisko testowe składa się z:

  1. Windows Admin Center srv-wac.apnlab.pl z Windows Server 2019
  2. Serwer z danymi do migracji srv-wstor1.apnlab.pl z Windows Server 2016
  3. Serwer docelowy srv-wstor2.apnlab.pl z Windows Server 2019

Aby wykonać taką migrację należy uruchomić Windows Admin Center i po dodaniu serwerów przejść do usługi SMS Storage Migration Service zlokalizowanej na serwerze srv-wstor2.

Windows Admin Center Migration Service
Windows Admin Center Migration Service

Na początku otrzymujemy komunikat dotyczący kolejności działań do wykonania w naszym zadaniu. Proces jest prosty i zawiera się w trzech krokach:

Windows Admin Center migracja w trzech krokach
Migracja magazynu w trzech krokach

Tworzymy zadanie migracji magazynu poprzez +Nowe zadanie.

Windows Admin Center Tworzenie zadania migracji magazynu
Tworzenie zadania migracji magazynu

Następnie podajemy poświadczenia używane do migracji danych.

Windows Admin Center wprowadzenie poświadczeń
Windows Admin Center – wprowadzenie poświadczeń do migracji danych

Podajemy urządzenie źródłowe, które skanujemy w poszukiwaniu zasobów do migracji. W tym przypadku jest to serwer srv-wstor1.

Windows Admin Center dodawanie urządzenia źródłowego
Windows Admin Center – dodawanie urządzenia źródłowego

Rozpoczynamy skanowanie na naszym serwerze srv-wstor1.

Windows Admin Center Rozpoczynamy skanowanie na serwerze
Windows Admin Center – rozpoczynamy skanowanie danych na serwerze

Wyniki zadania skanowania są widoczne w zadaniu, jak widać serwer srv-wstor1 został pomyślnie przeskanowany. Dane zostały wykryte.

Windows Admin Center efekt skanowania danych na serwerze
Windows Admin Center – efekt skanowania danych na serwerze

Następnym krokiem jest podanie serwera docelowego srv-wstor2 i rozpoczęcie mapowania woluminów.

Windows Admin Center dodawanie urządzeń docelowych
Windows Admin Center – dodawanie urządzeń docelowych

Po zakończeniu procesu zobaczymy listę zmapowanych woluminów, które zostaną uwzględnione podczas migracji.

Windows Admin Center lista zmapowanych woluminów
Windows Admin Center – lista zmapowanych woluminów

Teraz musimy dostosować ustawienia transferu.

Windows Admin Center dostosowanie ustawień transferu
Windows Admin Center – dostosowanie ustawień transferu

Poddajemy weryfikacji nasze ustawienia na obu serwerach.

Windows Admin Center weryfikacja rządzeń
Windows Admin Center – weryfikacja rządzeń źródłowych i docelowych

Gdy test migracji przebiegnie pomyślnie i zostanie potwierdzony, możemy przystąpić do transferu naszych danych.

Windows Admin Center wynik testu migracji
Windows Admin Center – wynik testu migracji

Transfer danych rozpoczynamy poprzez wybranie opcji Rozpocznij transfer. Widok zakończonego procesu transferu danych został zaprezentowany poniżej. Możemy skorzystać z dziennika transferu i rejestru błędów do weryfikacji procesu w razie problemów.

Windows Admin Center rozpoczynanie transferu
Windows Admin Center – rozpoczynanie transferu

Możemy ustalić jak będą wyglądały oba serwery po migracji danych. Mamy możliwość zmiany nazwy serwera i adresu IP, ale możemy też w ogóle nie wykonywać zmian.

Windows Admin Center ustalanie serwerów po migracji
Windows Admin Center – ustalanie ustawień serwerów po migracji

Następnie rozpoczynamy proces migracji danych poprzez Rozpocznij migrację jednorazową.

Windows Admin Center migracja jednorazowa
Windows Admin Center – migracja jednorazowa

Jak widać poniżej, proces jednorazowy na serwer srv-wstor2 został zakończony pomyślnie.

Windows Admin Center zakończenie migracji jednorazowej
Windows Admin Center – zakończenie migracji jednorazowej

W głównym oknie migracji widać stan zadania, które zostało wykonane, ilość przegranych plików oraz ich rozmiar.

Windows Admin Center przegląd wykonanego zadania migracji
Windows Admin Center – przegląd wykonanego zadania migracji

Jakie dane nie podlegają migracji? Na pewno nie będą migrowane dane, które mogłyby zakłócić działanie systemu Windows. Objemuje to foldery i pliki:

  1. Windows, Program Files, Program Files (x86), Program Data, Users, $Recycle.bin, Recycler, Recycled, System Volume Information, $UpgDrv$, $SysReset, $Windows.~BT, $Windows.~LS, Windows.old, boot, Recovery, Documents and Settings
  2. sys, hiberfil.sys, swapfile.sys, winpepge.sys, config.sys, bootsect.bak, bootmgr, bootnxt

Jak działa proces migracji? Jak było wspomniane na początku, wykonujemy go w trzech krokach.

  1. Dodajemy zadanie w WAC, przy czym nie jest instalowany żaden agent na serwerze. Rozpoczynamy proces przeszukiwania danych, a dodatkowo wykonywane jest skanowanie ustawień – sieciowych wolumenów oraz zbieranie danych o systemie operacyjnym.
  2. Proces transferu najpierw wymaga mapowania wolumenów i weryfikacji możliwości wykonania zadania. Transfer możemy ponawiać tyle razy, ile potrzebujemy i mamy pewność, że zostaną w tym momencie przegrane tylko delty.
  3. Ostatnim krokiem jest ustawienie serwerów w taki sposób, w jaki powinny być skonfigurowane po zakończeniu procesu (możemy zmienić adres IP czy np. nazwę serwera) i uruchomienie procesu migracji.

Leave a comment