Aktualnie usługi chmurowe stają się coraz bardziej powszechne. Według najnowszego raportu firmy Canalys https://canalys.com/newsroom/global-cloud-services-Q4-2021 w Q4 2021 wydatki na chmurę przekroczyły globalnie 50 mld$ i były o 34% większe niż w Q4 2020. Co tylko potwierdza fakt dużego zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi. Powodem, dla którego firmy sięgają po tego typu rozwiązania jest ich skalowalność, bezpieczeństwo oraz optymalizacja kosztów.

 

Microsoft programy wsparcia

 

Kluczowym dostawcą usług cloud computing jest firma Microsoft. W swoim portfolio produktowym zawiązanym z usługami chmurowymi posiada wiele gotowych rozwiązań dedykowanych dla różnej wielkości Klientów z różnych branż. Mamy do wyboru ponad 200 usług chmurowych z platformy Microsoft Azure, dzięki którym możemy budować i uruchamiać gotowe produkty. Możemy w bezpieczny i wydajny sposób udostępnić naszym pracownikom system sprzedażowy, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową, łatwo skalować rozwiązanie.

 

Programy MS

Zachęcamy Państwa do wysłuchania webinarium, podczas którego opowiadamy, jak wyglądają programy wsparcia i w jaki sposób mogą one pomóc w przygodzie migracji do chmury.

Link do wydarzenia otrzymają Państwo na adres mailowy po wypełnieniu poniższego formularza.

 

[contact-form-7 id="32322"]

Na video przedstawimy Państwu dokładnie omówione:

Najlepsza praktyki projektów chmurowych w oparciu o metodykę CAF

Przygoda związana za adopcją usług chmurowych wymaga odpowiedniego podejścia tak żeby zakończyła się sukcesem. Firma Microsoft opracowała dedykowaną metodykę CAF (Cloud Adoption Framework), która jest zbiorem dobrych praktyk stosowanych przy transformacji do chmury.

Metodyka CAF składa się z kilku etapów, które powinniśmy uwzględnić:

 1. Definiowanie strategii (określenie jakie korzyści chcemy osiągnąć z migracji do chmury Azure).
 2. Przygotowanie planu migracji (wyznaczenie konkretnego planu działania i osób odpowiedzialnych).
 3. Gotowość (przygotowanie środowiska chmury).
 4. Adopcja (wdrożenie lub migracja).
 5. Ład korporacyjny (opracowanie nadzoru).
 6. Zarządzanie (określenie zestawu narzędzi i procesów, które należy stosować wobec wszystkich zasobów w środowisku chmurowym).

Kolejnym benefitem związanym ze współpracą z firmą Microsoft jest aktywne wspieranie Klientów w adopcji usług chmurowych. Pracując wspólnie z Partnerami takimi jak np. APN Promise SA. Oprócz tego, że mamy dostęp do dobrych praktyk i narzędzi możemy korzystać z dedykowanych programów opracowanych przez specjalistów Microsoft. Programy te pomagają firmom na każdym etapie związanym z adopcją chmury, w sposób optymalny wykorzystać zasoby Microsoft i Partnera. Możemy np. skorzystać z pomocy w opracowaniu strategii migracji do chmury lub przeprowadzić dedykowaną inwentaryzację zasobów z celu poznania kosztów migracji.

 

Dedykowane warsztaty (AIW, C4, C3)

Programy umożliwiające wprowadzenie Klienta do praktycznego wykorzystania technologii.

Co zyskasz?

  • Działania w obszarach Microsoft 365 (Modern Work, Security oraz Compliance) i Microsoft Azure (Infrastruktura, Security, Data).

Program dedykowany dla klientów którzy są na etapie początkowym związanym z migracją do chmury i planują opracować strategię migracji.

Solution Assessment – przegląd aktualnego stanu środowiska informatycznego u Klienta

Co zyskasz?

  • Zebranie informacji o aktualnym środowisku Klienta
  • Określenie priorytetów migracji do chmury przy uwzględnieniu strategii biznesu
  • Przygotowanie planu działania oraz oszacowanie kosztów migracji

Program dedykowany dla klientów którzy chcą przygotować plan migracji do chmury i potrzebują wsparcia przy opracowaniu inwentaryzacji aktualnego środowiska IT.

Azure Migration and Modernization Program – migracja do chmury Microsoft Azure oraz program Azure Analytics and AI Accelerate Program

Co zyskasz?

  • Wykorzystanie najlepszych praktyk opartych na sprawdzonych procesach Microsoft Cloud Adoption Framework— na każdym etapie procesu wdrażania chmury.
  • Przygotowanie oceny środowiska i planowania migracji, w tym w ocenie gotowości do migracji, wskazówkach dotyczących ekonomii chmury i pomocy w tworzeniu strefy docelowej.

Program dedykowany dla klientów którzy potrzebują wsparcia przy opracowaniu strategii migracji do chmury oraz przeprowadzeniu procesu migracji dla wybranych zasobów firmy.

FastTrack – adopcja usług Microsoft 365

Co zyskasz?

  • Edukacja w obszarze usług Microsoft 365/ Office 365
  • Działania wdrożeniowe w wybranych obszarach Microsoft 365/ Office 365

Program dedykowany dla klientów którzy posiadają już zakupione produkty Microsoft 365 i potrzebują wsparcia przy optymalnym wdrożeniu rozwiązań.