Baza Wiedzy
Zbuduj-aplikacje-dla-Microsoft-Teams

Zbuduj aplikację dla Microsoft Teams

Aplikacja Microsoft Teams to narzędzie ułatwiające komunikację i pracę w zespołach w naszej organizacji. Już dzisiaj poza samymi aspektami wideo konferencji lub komunikacji tekstowej, Microsoft Teams oferuje nam dodanie do środowiska aplikacji spośród setek dostępnych pozycji i nie są to tylko aplikacje sygnowane nazwą Microsoft, ale również aplikacje zewnętrzne.

Od pewnego czasu poza aplikacjami dostarczanymi przez Microsoft możemy dodawać również aplikację utworzone przez nas, co daje nam większe pole manewru jeżeli chodzi o dostosowywanie Microsoft Teams na potrzeby własne lub na potrzeby organizacji.

Microsoft Teams - okno dostępnych aplikacji

Rysunek 1: Microsoft Teams – okno dostępnych aplikacji

Główne funkcjonalności

Tworzenie aplikacji dla Microsoft Teams opiera się na użyciu pewnych funkcjonalności, z których będzie korzystać aplikacja. Możemy wyróżnić 5 takich funkcjonalności:

  • Zakładki (Tabs) – dodawanie nowych zakładek do Teams ze statyczną lub dynamiczną zawartością, np. dodanie strony internetowej jako zakładki.
  • Boty (Bots) – wpisywanie komend na czacie, które odczytuje bot i podejmuje działanie. Możliwe jest odpalanie różnego rodzaju przepływów pracy za pomocą bota, np. zajmowanie pokoi w firmie za pomocą komendy w aplikacji Teams.
  • Rozszerzenia wiadomości (Messaging extensions) – ułatwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie, pozwalają na dodawanie formularzy i przycisków bezpośrednio na czacie Teams.
  • WebHooki – pozwalają na komunikację z aplikacjami zewnętrznymi.
  • Microsoft Graph dla Teams – Microsoft Graph API zapewnia dostęp do informacji o zespołach, kanałach, użytkownikach oraz wiadomościach. Informacje te mogą pomóc w tworzeniu lub ulepszaniu aplikacji.

Aplikacje w Microsoft Teams zazwyczaj korzystają z wielu funkcjonalności na raz, np. często wykorzystuje się boty razem z rozszerzeniem wiadomości, więc warto znać podstawy aplikacji i rozróżniać jaka funkcjonalność odpowiada za co w danej aplikacji.

Funkcjonalności Tabs

Rysunek 2: Funkcjonalność – Tabs

Budowa aplikacji

Jako, że często budowa jakiejkolwiek aplikacji wiąże się z programowaniem, tak też tutaj możliwe jest utworzenie aplikacji od podstaw. Microsoft ułatwia początek przygody z tworzeniem aplikacji i udostępnia pokaźną liczbę szablonów aplikacji, które możemy wdrożyć i ewentualnie zmienić pod nasze potrzeby. Omawiane podejście nie wymaga już wysokich umiejętności programistycznych.

Warto wspomnieć, że Microsoft udostępnił rozszerzenia dla Visual Studio oraz Visual Studio Code, które znacząco ułatwiają budowę aplikacji drogą programistyczną. Rozszerzenie nazywa się Teams Toolkit.

Microsoft Teams Toolkit

Rysunek 3: Microsoft Teams Toolkit

Jednakże jeżeli nie mamy wystarczających umiejętności programistycznych możliwe jest wdrożenie aplikacji z szablonu. Szablony aplikacji wraz z instrukcjami dostępne są pod adresem: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/samples/app-templates

przykładowy szablon

Rysunek 4: Przykładowy szablon

Wdrażanie poszczególnych aplikacji z szablonów jest do siebie podobne, do tego duża część aplikacji wymaga subskrypcji na portalu Azure.

Na początku należy zarejestrować aplikację na portal.azure.com na tenancie z subskrypcją Azure, po zarejestrowaniu aplikacji należy zapisać App ID oraz utworzyć Secret i zapisać jego wartość (obie wartości będą potrzebne później).

Rejestrowanie aplikacji w Azure

Rysunek 5: Rejestrowanie aplikacji w Azure

Następnie należy wdrożyć zasób (resource) z szablonu, który dostarczył Microsoft. Po otwarciu szablonu należy utworzyć nową Resource Group, nadać unikatową nazwę dla Base Resource Name i podać dwie wcześniej zapisane wartości. Wdrażanie takiego szablonu może potrwać nawet do 30/40 minut.

Wdrażanie zasobu z szablonu w Azure

Rysunek 6: Wdrażanie zasobu z szablonu w Azure

Na koniec pozostaje nam edytowanie pliku manifest. Polega ono na wklejeniu wcześniej zapisanego App ID w kilku miejscach zamiast placeholderów.

przykładowy plik manifest.json

Rysunek 7: Przykładowy plik manifest.json

Po tych krokach możliwe jest wdrożenie aplikacji w Teams. Należy przejść do aplikacji, u dołu wybrać Przekaż aplikację niestandardową i wskazać edytowany wcześniej plik manifest spakowany do zip. Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane pomyślnie aplikacja będzie gotowa do użytku.

Microsoft Teams przekazanie aplikacji

Rysunek 8: Microsoft Teams – przekaż aplikację

aplikacja wdrożona z szablonu Microsoft Teams

Rysunek 9: Microsoft Teams – aplikacja wdrożona z szablonu

Warto pamiętać, że jeżeli na koniec pojawiły się jakieś błędy w trakcie przekazywania aplikacji należy prześledzić czy wszystkie kroki z instrukcji były dobrze wykonane. Ważne również jest, aby ustawienie przekazywania aplikacji niestandardowych w panelu administracyjnym Teams w naszej organizacji było włączone.

Budowa aplikacji dla Microsoft Teams to na pewno kolejny trend w Microsoft, na który należy zwrócić uwagę. Wykorzystanie aplikacji do automatyzacji procesów czy odnajdywania informacji może przełożyć się na wyższą efektywność i oszczędność czasu. I ten aspekt bierzmy pod uwagę testując i wdrażając aplikacje w organizacji.

Leave a comment