Baza Wiedzy
Procedura wyjścia z OneDrive - Jak odwrócić proces migracji elementów ze środowiska OneDrive dla Office365.

Procedura wyjścia z OneDrive – Jak odwrócić proces migracji elementów ze środowiska OneDrive dla Office365

Narzędzie OneDrive to serwis hostingowy firmy Microsoft dostępny od 2007 roku (wcześniej znany jako SkyDrive). Obecnie jest najczęściej używanym narzędziem w modelu subskrypcyjnym pakietu Office365. W ramach tego pakietu, duża część użytkowników decyduje się na migrację plików z lokalnych zasobów do ogromnej przestrzeni (do 5 TB) dostępnej dla każdego użytkownika subskrypcji.

Narzędzie integruje się z instalowanym pakietem Office poprzez spójne i łatwe korzystanie z przestrzeni, zapewniając użytkownikowi niemal przezroczysty sposób korzystania z zasobów chmurowych i tym samym umożliwiając bezawaryjną pracę na wielu urządzeniach.

Do kluczowych obecnie funkcji należy:

  • Dostęp do plików i folderów przez przeglądarkę i zainstalowaną aplikację,
  • Oszczędność miejsca na urządzeniu poprzez pobieranie elementów w czasie rzeczywistym,
  • Udostępnianie elementów innym użytkownikom,
  • Wspólna praca nad plikami.

Narzędzie jest również dostępne w ramach środowiska lokalnego, gdzie po odpowiednim skonfigurowaniu platformy SharePoint, użytkownicy mogą korzystać z tych samych funkcji.

1.1   Przedstawienie problemu

Najczęstszym scenariuszem, z jakim spotykam się pracując z klientami, jest potrzeba przekonania do korzystania z tego jakże przydatnego rozwiązania, bądź wsparcie w zakresie odpowiedniej konfiguracji i przygotowania organizacji.

Przenoszenie zasobów lokalnych do usługi OneDrive w Office365 jest tematem szeroko opisywanym i wspieranym przez różnego rodzaju narzędzia. Istnieje możliwość budowania środowiska hybrydowego SharePoint z usługą Office365 lub poprzez korzystanie z narzędzia SharePoint Migration Tool.

Zagadnieniem natomiast jest sposób wyjścia z OneDrive dla Office365, aby użytkownik nie musiał godzić się z kompromisami korzystania z udziału sieciowego.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, jak odwrócić proces migracji elementów ze środowiska OneDrive dla Office365.

1.2   Propozycja rozwiązania

Przy założeniu, że użytkownik przyzwyczajony jest już do pracy z wykorzystaniem OneDrive, w naturalnym przypadku potrzeby wyjścia z subskrypcji Office365 jest zastąpienie tego narzędzia jego lokalnym odpowiednikiem.

W tym celu wymagane będzie dostarczenie użytkownikowi usługi OneDrive w ramach lokalnego serwera SharePoint.

Uwzględniając funkcje, naturalnym będzie wykorzystanie serwera SharePoint w wersji 2019. Poprzednie wersje nie wspierały plików na żądanie.

1.3   Dostarczenie funkcji lokalnie

Umożliwienie użytkownikom korzystania z OneDrive w lokalnym środowisku sprowadza się do instalacji i konfiguracji lokalnego SharePoint.

1.4   Konfiguracja Managed Metadata service

Rozpoczynamy od konsoli administracyjnej SharePoint, gdzie należy przejść do Central Administration -> Application Management i wybrać Manage service applications.

RYSUNEK 1‑1 KONSOLA ADMINISTRATORA

Następnie tworzymy Managed Metadata Service.

RYSUNEK 1‑2 UTWORZENIE MANAGED METADATA SERVICE

W tym miejscu, należy wprowadzić nazwę serwisu aplikacji, nazwę bazy danych i wskazać pulę aplikacyjną na SharePoint Web Services Default.

RYSUNEK 1‑3 USTAWIENIE NAZWY SERWISU
RYSUNEK 1‑4 KONFIGURACJA PULI

1.5   Tworzenie Aplikacji

W konsoli Central Administration przechodzimy do sekcji Manage web applications.

RYSUNEK 1‑5 PANEL ADMINISTRACYJNY SHAREPOINT

Tworzymy nową aplikację, klikając na opcję New.

RYSUNEK 1‑6 UTWORZENIE NOWEJ APLIKACJI WEB

W nowym oknie tworzymy aplikację. Należy wskazać co najmniej nazwę, sposób uwierzytelniania i pulę aplikacji.

RYSUNEK 1‑7 STWORZENIE NOWEJ APLIKACJI WEB
RYSUNEK 1‑8 USTAWIENIE NOWEJ PULI

Po krótkiej chwili, powinna pojawić się nasza nowa aplikacja. W moim przypadku o nazwie My Site.

RYSUNEK 1‑11 POTWIERDZENIE UTWORZENIA NOWEJ APLIKACJI WEB

1.6   Uruchomienie Recently Shared Items

Dobrą praktyką będzie przy tej okazji uruchomienie natychmiastowego odświeżania plików, które zostały udostępnione użytkownikom w ich folderze „udostępnione dla mnie” w ich widoku OneDrive.

RYSUNEK 1‑12 URUCHOMIENIE ODŚWIEŻANIA UDOSTĘPNIANYCH ELEMENTÓW

1.7  Weryfikacja OneDrive

Na tym etapie, powinna być już dostępna aplikacja dla użytkowników.

RYSUNEK 1‑13 POTWIERDZENIE DOSTĘPU DO WITRYNY PRYWATNEJ

1.8   OneDrive użytkownika

Od strony użytkownika, dostępne powinny być obie przestrzenie, OneDrive w ramach pakietu Office365 oraz środowiska lokalnego.

RYSUNEK 1‑14 WIDOK ONEDRIVE W OFFICE365
RYSUNEK 1‑15 WIDOK LOKALNEGO ONEDRIVE

1.9   Ustawienia GPO

Po uruchomieniu narzędzia, należy zwrócić uwagę na zachowanie samego klienta aplikacji OneDrive, który to natywnie będzie próbował zalogować użytkownika do środowiska Office365.

W tym celu w ramach polityk GPO dla użytkowników, należy skonfigurować informacje o  serwerze SharePoint w środowisku. W ramach dość obszernej listy, zwrócę uwagę na dwie kluczowe polityki:

Specify Sharepoint Server URL and organization name – informacje o adresie i nazwie organizacji.

Specify the OneDrive lotacion in a hybrid eviroiment – informacje o kolejności uwierzytelniania do usługi.

Dzięki tym politykom, będziemy mogli wymusić pewne zachowanie klienta aplikacji OneDrive. Jednakowoż, należy zwrócić uwagę iż w takim scenariuszu, posiadając klienta OneDrive już skonfigurowanego i w pełni działającego ze środowiskiem Office365, rozszerzamy te ustawienia o informacje dotyczące środowiska lokalnego.

RYSUNEK 1‑16 USTAWIENIA POLITYK DOMENOWYCH
RYSUNEK 1‑17 KONFIGURACJA POLITYKI CELEM KONFIGURACJI ONEDRIVE I SHAREPOINT
RYSUNEK 1‑18 USTAWIENIE KOLEJNOŚCI ZACHOWANIA APLIKACJI ONEDRIVE

2      Punkt widzenia użytkownika

Na tym etapie możemy wykonać pewne operacje od strony użytkownika. Posiadamy już dostęp do obu przestrzeni OneDrive i plan na przeniesienie elementów z jednego do drugiego. Spróbujmy więc jako zwykły użytkownik wyświetlić odpowiednie zasoby.

W tym celu rozpoczynam od wyświetlenia mojej nowej lokalnej przestrzeni OneDrive.

RYSUNEK 2‑1 WIDOK ELEMENTÓW W LOKALNYM ONEDRIVE

W tym miejscu, wywołuję przyciskiem Sync, akcję uruchomienia aplikacji OneDrive w celu konfiguracji witryny.

RYSUNEK 2‑2 URUCHOMIENIE SYNCHRONIZACJI PLIKÓW

Przechodzę przez kreator konfiguracji logowania, gdzie pobrane zostały informacje o tożsamości i wyświetlają się standardowe komunikaty.

RYSUNEK 2‑3 KONFIGURACJA KONTA Z LOKALNYM ONEDRIVE
RYSUNEK 2‑4 KOMUNIKAT SYNCHRONIZACJI
RYSUNEK 2‑5 UTWORZENIE FOLDERU ONEDRIVE W WYBRANEJ LOKALIZACJI

Po tym procesie otrzymuję w widoku eksploratora Windows, dwie przestrzenie użytkownika, z tymi samymi funkcjami. Pozostaje jedynie i aż przenieść pliki oraz ponownie udostępnić współdzielone elementy, co może być wyzwaniem, jeśli do tej pory dość swobodnie rozmieszczaliśmy elementy i udzielaliśmy uprawnień.

RYSUNEK 2‑6 PORÓWNANIE DWÓCH PRZESTRZENI ONEDRIVE

3      Elementy do dopracowania

W trakcie przechodzenia przez powyższy scenariusz, oczywiście natknąłem się na pewne wyzwania. Pierwszym z nich jest oczywiście brak prostej metody „Zawracam” ze środowiska chmurowego.

Kolejnym elementem jest fakt, że po dostarczeniu użytkownikom wspaniałego rozwiązania jakim jest OneDrive, niewyobrażalnym dla mnie jest pójście na kompromis i powrót do udziału sieciowego.

Dużej uwagi wymaga też element jak uprościć sam proces konfiguracyjny klienta, mając na uwadze pewne gotowe polityki dotyczące istniejącej aplikacji.

Ostatnią dość ważną sprawą jest oczywiście oszacowanie i zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla wszystkich tych elementów, które użytkownicy nagromadzili w swoich zasobach. Z jednej strony, wystarczy pobrać informację o obecnie zajmowanych zasobach i z odpowiednim marginesem zapewnić przestrzeń na lokalnych rozwiązaniach. Z drugiej strony otwieramy dyskusję nad opłacalnością całego środowiska lokalnego celem zapewnienia funkcjonalności jaką otrzymujemy w Office365. Tę dyskusję zostawiam na inny raz 🙂 , bowiem celem artykułu było umożliwienie wyjścia, a nie ocena rentowności.

4      Podsumowanie

Popularny OneDrive dostępny jest w środowisku Office365 i lokalnym dzięki SharePoint Server. Procedury, poradniki i narzędzia do migracji skupiają się głównie na przenoszeniu elementów do chmury a nie powrotu z niej. W związku z powyższym, dużym wyzwaniem dla zespołu IT jest umożliwienie organizacji i jej użytkownikom odwrotnego kierunku. Mam nadzieje, że tym wpisem pomogłem w zaadresowaniu zagadnienia i przedstawiłem wystarczające rozwiązanie. Jeśli posiadasz wskazówki lub uwagi pozwalające uprościć ten proces, śmiało prześlij je do mnie.

Leave a comment