Baza Wiedzy
Czym jest Microsoft Lists

Czym jest Microsoft Lists?

Czy potrzebowałeś kiedyś sporządzić listę swoich klientów i dostawców? Albo spisać szczegółową listę sprzętu IT posiadanego przez swoich pracowników?

Na pewno każdy z nas myśląc o tego typu zadaniach odruchowo sięga po Excela, ale dziś chciałbym pokazać inny, nowocześniejszy sposób realizujący wyżej wymienione potrzeby, czyli Microsoft Lists. Jak sama nazwa wskazuje jest to narzędzie do tworzenia i zarządzania listami. Ale to jest tylko podstawowa funkcjonalność tego narzędzia wchodzącego w skład pakietu Microsoft 365.

Pracę z Lists można rozpocząć bezpośrednio z ekranu powitalnego Microsoft 365 lub z poziomu Microsoft Teams:

Dostęp do Lists w Microsoft Teams

Rysunek 1: Dostęp do Lists w Microsoft Teams

Listy możemy tworzyć na cztery różne sposoby:

  • Tworzenie pustej listy od zera,
  • Import listy z programu Excel,
  • Tworzenie listy na podstawie istniejącej listy,
  • Użycie szablonu.
Tworzenie listy Microsoft Lits

Rysunek 2: Tworzenie listy

Po wybraniu szablonu możemy podejrzeć przykładowe wpisy i zainspirować się wprowadzonymi już danymi.

Szablon Menedżer aktywów

Rysunek 3 Szablon Menedżer aktywów

Dzięki temu, że po Lists możemy sięgnąć bezpośrednio z Teams w łatwy sposób można współpracować nad ich zawartością z innymi członkami zespołu – proces udostępniania przebiega automatycznie. Jeśli natomiast lista tworzona jest w aplikacji Microsoft Lists to listę można udostępnić innym osobom za pomocą przycisku Udostępnij, podobnie jak pliki na OneDrive. Dostępne poziomy dostępu do Pełna kontrola, Może edytować i Może wyświetlać.

poziomy dostępu

Rysunek 4 Poziomy dostępu

Lists to ewolucja list budowanych na SharePoint, znanych z wcześniejszych wersji tego systemu. W związku z tym dostępnych jest wiele dodatkowych możliwości:

  • zarządzanie widokami – tworzenie i edycja własnych widoków, wybór kolumn do wyświetlania oraz grupowanie, sortowanie, filtrowanie elementów wyświetlanych w kolumnach, dodatkowo wprowadzone dane można wyświetlać w formie kalendarza i galerii, a nie tylko w postaci listy
  • wyzwalanie alertów – alerty informujące o zmianach z możliwością wyboru adresatów, typów zmian i częstotliwości wysyłanych alertów
  • zarządzanie kolumnami – edycja i formatowanie kolumn (przykład formatowania na rysunku poniżej z kolumną Czas trwania)
  • budowa przepływów w PowerAutomate i aplikacji w PowerApps z wykorzystaniem danych wprowadzonych w liście
tworzenie przepływu w Microsoft Lists

Rysunek 5 Tworzenie przepływu

Dostęp do Microsoft Lists możliwy jest też z urządzeń mobilnych. Z racji tego, że rozwiązanie jest nowe to wprowadzane są ulepszania. Z zaplanowanych przez Microsoft aktualizacji najbardziej interesująco wyglądają: tworzenie własnych szablonów list, możliwość pracy offline i tworzenie prostych reguł if/then.

Wszystkie zaplanowane aktualizacje można odnaleźć w roadmapie:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/roadmap?filters=In%20development&searchterms=Microsoft%2CLists#owRoadmapMainContent

Jak widać Microsoft Lists to w pełni nowoczesna, zawsze dostępna, intuicyjna aplikacja umożliwiająca współpracę z innymi użytkownikami i integrująca się z innymi rozwiązaniami z pakietu Microsoft 365.

Leave a comment