CZ

Posílení možností zaměstnanců pomocí nástrojů Microsoft Viva a Copilot

Read in  EN   UAPL

 

 

Moderní práce – priority pro rok 2024

Nástup umělé inteligence přinesl revoluci v přístupu k podnikání. A to také znamená modernizaci pracoviště. Aby mohly společnosti v roce 2024 růst, musejí:

 • Zvýšit svou produktivitu: Společnosti musejí modernizovat svou komunikaci. To však není vše – zároveň musejí chránit koncové body, aplikace a identity svých uživatelů. Nutností je proto pokročilé zabezpečení.
 • Zlepšit svou výkonnost: Vysoce výkonná organizace podněcuje své zaměstnance, kteří jsou zapojení a angažovaní. Pro zvýšení odolnosti podniku je nejvhodnější přístup založený na datech, který umožňuje měřit, vyhodnocovat a přijímat informovaná rozhodnutí a opatření.

K tomu musejí využívat umělou inteligenci a automatizaci. Nový způsob práce založený na umělé inteligenci proměňuje produktivitu i výkonnost a posouvá je na vyšší úroveň. Spolu s automatizací procesů je umělá inteligence nejúčinnějším prostředkem ke zlepšení – a modernizaci – vašeho pracoviště.

 

Chytřejší pracoviště

V čem tedy spočívají výhody modernizace vašeho pracoviště? Microsoft nabízí široké portfolio technologií založených na umělé inteligenci, které do kanceláří po celém světě přinášejí automatizaci a inovace. Tabulka níže uvádí ty klíčové a my se v této publikaci zaměříme na jeden z těchto akcelerátorů – Microsoft Viva.

 

 

 

Microsoft Viva – síla čísel

Pokud jsou motivovaní, zapojení a angažovaní zaměstnanci klíčem k růstu výkonnosti společnosti, pak se musíme zaměřit na Microsoft Viva. Nejdříve si uvedeme několik čísel. Od svého uvedení na trh řešení Viva přinesla tato vylepšení:

 • O 50 % kratší čas potřebný pro zaškolení nových zaměstnanců
 • Zvýšená produktivita pracovníků (zkrácení doby hledání o 75 %)
 • Snížení fluktuace zaměstnanců o 20 %

 

 

Posílení možností zaměstnanců pomocí řešení Microsoft Viva

Hlavním cílem nástrojů Microsoft Viva je zvýšit produktivitu pracovníků. Prvním krokem k tomu je naslouchat jejich potřebám, přičemž při získávání této zpětné vazby mohou manažeři využít funkce aplikace Viva Goals. Nedávno byl představen nástroj pro stanovování cílů a klíčových výsledků (OKR) pro vedoucí pracovníky. Kromě průběžného předávání zpětné vazby aplikace Viva Goals také přináší týmům jasnou představu o tom, co se od nich požaduje, a to prostřednictvím transparentního a efektivního stanovování cílů.

Nové pokročilé integrace v aplikaci Viva Goals posouvají produktivitu na vyšší úroveň. Patří mezi ně:

 • Vylepšená aplikace Microsoft Teams (spolupráce na OKR v rámci týmů)
 • Rozšíření v Azure DevOps umožňující dokončování pracovních položek
 • Připojení k datovým sadám Power BI za účelem sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a klíčových výsledků
 • Automatické změny v řízení projektů prostřednictvím aplikací Microsoft Plannera Microsoft Project

 

 

 

Modernizace interní spolupráce a spojení

Přechod na hybridní model práce zvýšil produktivitu, ale pro 68 % vedoucích pracovníků také znamená větší nároky na zajištění soudržnosti týmu. Aby jí mohli znovu dosáhnout, potřebují vedoucí pracovníci nástroje, které umožní důslednější komunikaci a trvalé spojení bez ohledu na to, jak a kde jejich zaměstnanci pracují. Nástroje Microsoft Viva umožňují vedoucím pracovníkům zajistit informovanost všech zaměstnanců, ale zároveň jim dát pocit zapojení do každodenního dění.

Díky nově představené funkci Koutek pro vedoucí v aplikaci Viva Engage jsou si týmy a pracovníci blíž, i když pracují v různých digitálních komunitách, účastní se virtuálních akcí apod.

Tato funkce poskytuje vedoucím pracovníkům prostor pro otevřený dialog, ale také podporuje zpětnou vazbu v rámci týmů prostřednictvím novinek, událostí, schůzek a průzkumů. Velkou pomocí je také řídicí panel pro sledování metrik nebo nálad zaměstnanců a možnost na jednom místě vytvářet a iniciovat aktivity zaměstnanců. Celé řešení je moderní a intuitivní.

 

 

Co se chystá – Copilot v aplikacích Viva

Pro obchodní a IT vedoucí pracovníky, kteří chtějí modernizovat své pracoviště pomocí umělé inteligence nebo jen připravují svou organizaci na integraci umělé inteligence, je nově k dispozici Microsoft Copilot pro aplikace Viva. Tento asistent na bázi umělé inteligence pro zaměstnanecké zkušenosti umožňuje objevit nové způsoby, jak zvýšit samostatnost, spokojenost a produktivitu zaměstnanců. Vedoucím pracovníkům pak Copilot přináší nové způsoby, jak získávat data, přehledy a aplikace, které mohou využívat k vedení svých pracovníků a které jim umožní vybudovat vysoce výkonnou organizaci.

 • Copilot ve Viva Insights umožňuje pracovníkům používat výzvy v přirozeném jazyce k vytváření individuálně přizpůsobených, dynamických sestav o svých týmech a organizaci a zjednodušuje proces vytváření dotazů pro analytiky. Verze Preview této funkce bude k dispozici na začátku roku 2024.

   

 • Copilot ve Viva Goals umožňuje uživatelům snadno stanovovat a upřesňovat cíle pomocí konverzační umělé inteligence a z existujících dokumentů a také sumarizovat a sdílet dosažený pokrok v jejich plnění. Verze Public Preview této funkce bude k dispozici všem stávajícím zákazníkům aplikace Viva Goals v prosinci 2023 a její všeobecná dostupnost je plánována na začátek příštího roku.

   

 • Copilot ve Viva Engage inspiruje vedoucí pracovníky a zaměstnance pomocí podnětů, výzev a obrázků vytvořených umělou inteligencívylepšuje kvalitu dotazů pomocí navrhovaných podnětů. Verze Public Preview této funkce bude k dispozici v lednu 2024.

   

 • Copilot ve Viva Learning umožňuje uživatelům snadno sestavovat strukturované kolekce výukových materiálů, vyhledávat vhodné výukové zdrojevytvářet shrnutí jejich obsahu pomocí konverzační umělé inteligence. Verze Public Preview této funkce bude k dispozici společným zákazníkům nástrojů Viva a SAP SuccessFactors do konce roku 2023.

   

 • Copilot ve Viva Glint umožňuje vedoucím pracovníkům sumarizovat a analyzovat komentáře zaměstnanců z průzkumů angažovanosti. Může tak poskytnout nový způsob zkoumání zpětné vazby prostřednictvím kladení otázek v přirozeném jazyce. Verze Public Preview této funkce bude k dispozici v lednu 2024.

Můžete se zeptat – stojí to za to?

Podle zbrusu nové zprávy z 15. listopadu 2023 tomu tak skutečně je. Z jejích údajů vyplývá, že:

 • 77 % lidí, kteří si Copilota již vyzkoušeli, uvádí, že už ho chtějí používat napořád.
 • V testu prováděném společností Microsoft byli uživatelé při plnění stanovené řady úloh v případě využití Copilota o 29 % rychlejší.
 • 70 % respondentů uvedlo, že se díky Copilotovi cítí produktivnější.
 • 68 % účastníků uvedlo, že Copilot zlepšil kvalitu jejich práce.