CZ

Microsoft 365 E3 a E5 – síla vašeho podnikání

Read in  EN UA PL

 

Jak bezpečně řídit firmu z libovolného místa a zvýšit její produktivitu a výkonnost? Podobné otázky jsou v postpandemické době znepokojivě naléhavé.

Existuje způsob, jak to zvládnout. Stále oblíbenější, zejména pak mezi malými a středními firmami, je moderní software, jako jsou sady aplikací Microsoft 365 E3 a E5. Proč je tomu tak? Pro většinu firem představují záchranu, pokud jde o zabezpečení a rozpočet. Přinášejí jim pomoc v těchto oblastech:

  • Konsolidace složité licenční struktury
  • Eliminace nadbytečných funkcí
  • Snížení nákladů na poradenství, nasazení a integraci prostřednictvím jediného uceleného řešení
  • Snížení nákladů na správu zařízení a optimalizace správy IT
  • Výhody plynoucí z bezproblémového nativního nasazení
  • Zvýšení efektivity IT z pohledu nových zařízení, aplikací a infrastruktury
  • Jednodušší zapojení nových zaměstnanců díky automatizovanému zprovoznění
  • Flexibilita pro bezpečnou práci digitálních pracovníků odkudkoli
  • Omezení úniků dat a ochrana identit, zařízení, aplikací a dat
  • Snížení nákladů na zabezpečení díky konsolidovaným řešením identity, správy koncových bodů a zabezpečení, která podporují architekturu na bázi modelu nulové důvěry

 

 

Microsoft 365 E3 a E5 – zabezpečení vašeho podnikání

Plány Microsoft E3 a E5 se zaměřují na všestranné zabezpečení vaší firmy. Představují pevný základ pro vytvoření a implementaci zabezpečení na principu nulové důvěry v celé organizaci. Vaše data jsou díky vícefaktorovému ověřování v bezpečí před neoprávněným přístupem i v případě ztráty nebo krádeže hesla. Jste také chráněni před pokročilými kybernetickými hrozbami a vaše firemní data mají zajištěné trvalé zabezpečení na podnikové úrovni před phishingem, ransomwarem i ztrátou.

Celá řada společností se obtížně vypořádává s komplexní správou koncových bodů. Řešení Microsoft 365 E3 a E5 tento úkol zjednodušují. Zaměstnancům můžete poskytnout přístup ke vzdálené ploše z libovolného zařízení a zároveň zajistit centralizovanou správu a zabezpečení počítačů všech uživatelů. Zároveň budete stále mít pod kontrolou, která zařízení a uživatelé mohou přistupovat k vašim firemním datům. Můžete zablokovat přihlášení uživatelů z domácích počítačů, neschválených aplikací nebo třeba mimo pracovní dobu.

Nyní se podíváme na oba plány podrobněji, a začneme u Microsoft 365 E3.

 

 

Microsoft E3 – hlavní funkce

 

Microsoft Entra ID P2
Představuje řešení správy identit a přístupu pro hybridní a multicloudová prostředí.

Microsoft Defender for Endpoint
Umožňuje škálovat zabezpečení pomocí platformy pro sjednocené zabezpečení koncových bodů, u kterých zajišťuje preventivní ochranu, detekci po případném průniku, jeho automatizované vyšetření a reakci na něj.

Microsoft 365 Defender XDR
Chrání vaši organizaci před sofistikovanými útoky, jako je phishing a zero-day malware.

Microsoft Defender for Identity
Představuje cloudové řešení, které pomáhá chránit identity vaší organizace před různými typy pokročilých cílených kybernetických útoků.

Azure Information Protection (plán 2)
Zajišťuje vyhledávání, klasifikaci, označování a ochranu citlivých dokumentů a e-mailů.

Microsoft Defender for Cloud Apps
Poskytuje přehled aplikací používaných ve vaší organizaci, umožňuje identifikovat kybernetické hrozby a bojovat proti nim a sledovat a kontrolovat pohyb dat v reálném čase.

Ochrana a řízení Informací
Umožňuje identifikovat rizika na základě přehledu o vlastněných datech a způsobech jejich používání. Pomáhá s ochranou dat v úložišti s použitím štítků určujících způsob jejich uchovávání.

Microsoft Purview eDiscovery
Zajišťuje rychlé a nenákladné vyhledávání relevantních dat v organizaci.

Microsoft Purview Insider Risk Management
Umožňuje inteligentně identifikovat a prošetřovat vnitřní rizika a rychle přijímat příslušná vhodná opatření.

Integrované konektory od třetích stran
Zajišťují soulad různých řešení s předpisy při zpracování dat z nejrůznějších zdrojů dat třetích stran, jako jsou platformy pro sociální média, zasílání rychlých zpráv a spolupráci na dokumentech.

Telekonference přes Microsoft Teams
Konferenční funkce v Microsoft Teams umožňují telefonické připojení až 250 účastníků.

Standard Microsoft Teams Phone
Standard Microsoft Teams Phone umožňuje správu hovorů a funkce pobočkové ústředny (PBX) před cloud.

Power BI Pro
Na základě obchodních analýz sestavuje poznatky umožňující rychlé a informované rozhodování.

 

 

Microsoft 365 E5 – prvotřídní funkce zabezpečení

S plánem Microsoft 365 E5 získáte všechny výhody plánu E3 a navíc ještě pokročilé funkce, mezi které patří:

 

 

Microsoft 365 E3 a E5 – hlavní přínosy

 

60%

Díky konsolidaci v rámci plánu Microsoft 365 E3 dosáhnete snížení nákladů na licence o více než 60 % na uživatele ve srovnání s různě poskládanými samostatnými řešeními.

40%

Díky kombinaci řešení Windows 11 Enterprise a Microsoft 365 E3 dosáhnete automatizace systémových aktualizací a snížení nákladů na správu IT až o 40 % a úspory času stráveného správou zařízení až o 25 %.

50%

S bezpečnostními řešeními v rámci sad Microsoft 365 můžete implementovat model nulové důvěry, který sníží riziko úniku dat až o 50 %, a zkrátit celkový čas věnovaný správě identit a přístupu až o 50 %.